University of Gothenburg
Image
Bethanie Carney Almroth visar fynd av mikroplast i havet
Ekotoxikologen Bethanie Carney Almroth visar fynd av mikroplast i havet.
Photo: Johan Wingborg
Breadcrumb

Plast i havet

Plast är det vanligaste skräpet i alla världens hav. Ofta är skräpet produkter som bara använts en gång, som olika sorters förpackningar, och som kommer från enskilda konsumenter. Plast är ett material som håller väldigt länge men som ändå används till engångsartiklar.

Mikroplast utgör en stor andel av allt plastskräp i världshaven, och förekommer i dag i alla jordens marina miljöer. Det finns i vattnet såväl som i bottensedimenten, i vikar och grunda kustområden, på stränder och i levande organismer. De mikroskopiska plastpartiklarna påträffas numera till och med i de arktiska isarna och i djuphaven.

Forskare om plast i haven

Navigate to video: Bethanie Carney Almroth: Mikroplasterna i vår hav vandrar uppåt i näringskedjan
Video (3:19)
Bethanie Carney Almroth: Mikroplasterna i vår hav vandrar uppåt i näringskedjan