University of Gothenburg
Image
Foto på provrör i ett laboratorium
Photo: Johan Wingborg
Breadcrumb

Medicinsk basvetenskap

Medicinsk basvetenskap är en utbildning på forskarnivå för dig som är läkare eller studerar på läkarprogrammet och siktar på en akademisk karriär. Utbildningen omfattar fyra års studier på heltid. Parallellt med utbildningen erbjuds tjänstgöring på en av våra institutioner.

Institutionstjänstgöringen syftar till att ge doktorander i medicinsk basvetenskap fördjupad utbildning i pedagogik och didaktik, samt ämnesfördjupning inom ett av nedanstående undervisningsområden:

  • biokemi/cellbiologi/genetik
  • farmakologi
  • fysiologi
  • morfologi/utvecklingsbiologi
  • immunologi/mikrobiologi

 

Vem är behörig?

Behörig till utbildningen är den som har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Särskild behörighet innebär dessutom krav på kunskaper i det valda basvetenskapsämnet som motsvarar de kunskaper som ges inom läkarprogrammet. Dessa bedöms av en prioriteringskommitté i urvalet.

Pedagogisk meritering

Institutionstjänstgöringen som ger pedagogisk meritering sker parallellt med forskarutbildningen. Här ingår kurser inom högskolepedagogik och didaktik samt ämnesfördjupning inom det valda undervisningsområdet, genom enskilda litteraturstudier och undervisning under handledning.

Bakgrund

Utbildningen bedrivs i första hand på heltid och ger en anställning som doktorand (80%) i kombination med en institutionstjänstgöring (20%) under fem år. Utbildningen är tänkt för studerande från läkarprogrammet med sikte på en akademisk karriär. Tanken är att etablera en tydlig akademisk karriärväg för läkare via forskarutbildning och ämnesfördjupning i ett av de basvetenskapliga ämnena. Den kompetens man uppnår genom en sådan utbildning ger stora valmöjligheter och möjliggör bland annat en karriär som forskare och lärare vid universitet. Den lägger också en bra grund för fortsatt utbildning till kliniker och en karriär som läkare och klinisk forskare vid universitetssjukhus. Genom att forskarutbildningen sker på heltid finns stora möjligheter till fördjupning och kompetensutveckling inom forskningen, vilket stärker konkurrenskraften som forskare inför den fortsatta karriären. Tidigare erfarenheter har visat att denna form av forskarutbildning har varit en utmärkt startpunkt för en framtida karriär som forskare och lärare inom biomedicin och klinisk medicin.

Varför behövs specialkompetens i medicinsk basvetenskap?

Tidigare hade merparten av lärarna och forskarna vid de prekliniska institutionerna läkarutbildning. De kombinerade sin forskarutbildning med undervisning inom det aktuella ämnet, och integrerade på ett naturligt sätt forskningsfrontens senaste rön med kliniska aspekter. Erfarenheten visar att många läkare som på heltid ägnat sig åt forskarutbildning och undervisning inom basal biomedicin under sin framtida verksamhet bidrar väsentligt till att säkerställa kvalitén på den kliniska forskningen.

Läs mer om ämnesfördjupningen och forskningsprojekten: