Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Texter i arbetslivet

Vill du bli bättre på att skriva i jobbet? Då ska du gå någon av våra utbildningar inom det övergripande området Texter i arbetslivet. På så vis kan du utveckla din förmåga att hantera olika skrivsituationer och texter i arbetslivet.

Allt fler måste idag kunna använda svenska språket på ett professionellt sätt i sitt arbete. För att lyckas med detta måste skribenter kunna hantera en mängd utmaningar och kunna svara på många frågor. Dessa kan exempelvis se ut på följande sätt:

  • Hur skriver man texter så att det avsedda budskapet går fram?
  • Hur utformar man koncisa och korrekta texter som är väl anpassade efter situationen?
  • Hur skriver man begripligt och läsarvänligt och med anpassning för olika mottagare?
  • Vilka speciella krav ställer olika sorters texter som exempelvis rapporter, förvaltningsbeslut och instruktioner på skribenter, och hur kan man hantera kraven?
  • Vilka speciella krav ställs på anställda inom myndigheter när de skriver i jobbet?

De här frågorna, och många andra, får du svar på genom att delta i en eller flera av våra utbildningar inom området Texter i arbetslivet. Du kommer att få nya insikter och kanske omvärdera några av dina tidigare uppfattningar. Helt säkert kommer du att lära dig nya strategier för att hantera olika utmaningar när du skriver i jobbet.

Föreläsningar och kurser

Vi erbjuder allt från enstaka föreläsningar till heldags- och flerdagskurser med fokus på texter och skrivande i arbetslivet. Syftet är att du ska få insikter som kan tillämpas praktiskt, men alla utbildningar utgår självfallet från den senaste forskningen inom det aktuella området.

Läs mer om kursutbudet och ta reda på vilken inriktning, omfattning och upplägg som passar dig. Vi skräddarsyr också utbildningar efter beställarens önskemål, till exempel med inriktning på speciella målgrupper.

Färdiga kurspaket

Kurspaket 1 Texter i arbetslivet

Föreläsningen ger en första inblick i hur anställda inom svenska myndigheter kan använda språket i skrivna texter. Under föreläsningen presenteras svårigheter som kan uppstå när myndigheter och medborgare ska mötas genom skrivna texter. Men föreläsningen ger också exempel på strategier som kan underlätta kommunikationen, dels mellan anställda inom myndigheter, dels med medborgarna. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 2 Texter i arbetslivet

Föreläsningen ger exempel på hur språket kan användas i tal, i skrift och i digitala medier. Under föreläsningen presenteras dessutom ett antal likheter och skillnader mellan texter på papper och texter på webben. Slutligen ges ett antal tips på strategier som gör texter mer läsbara, mer begripliga, mer lättlästa och mer "klarspråkiga". Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 3 Texter i arbetslivet

Kurspaket 3 fokuserar på de tre övergripande texttyper som är grunden för verksamheten inom administration och förvaltning: underlagstexter, besluts- och informationstexter samt informations- och instruktionstexter. Det kan till exempel handla om rapporter, beslutsunderlag och remissvar, förvaltningsbeslut, brev och protokoll. Med utgångspunkt i utvalda exempeltexter diskuterar vi centrala drag i de olika texttyperna. Bland annat behandlas mottagaranpassning, textstruktur, språkform samt typografi och layout. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 4 Texter i arbetslivet

Maximalt 20 deltagare

I detta kurspaket läggs fokus på de tre övergripande texttyper som är grunden för verksamheten inom administration och förvaltning, dvs. underlagstexter, besluts- och informationstexter samt informations- och instruktionstexter. Det kan till exempel handla om rapporter, beslutsunderlag och remissvar, förvaltningsbeslut, brev och protokoll. Vi diskuterar centrala aspekter i de olika texttyperna och fördjupar oss i frågor som gäller mottagaranpassning, textstruktur, språkform samt typografi och layout.

Under förmiddagen ligger tyngdpunkten på språk, kommunikation och texter samt underlagstexter, medan eftermiddagen ägnas åt besluts- och informationstexter samt informations- och instruktionstexter. Under dagen varvas föreläsningsinslag med diskussioner av utvalda exempeltexter.

Utbildningen kan också ges under två halvdagar. Den ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 5 Texter i arbetslivet

Maximalt 20 deltagare

I detta kurspaket fokuserar vi på de tre övergripande texttyper som är grunden för verksamheten inom administration och förvaltning, dvs. underlagstexter, besluts- och informationstexter samt informations- och instruktionstexter. Det kan till exempel handla om rapporter, beslutsunderlag och remissvar, förvaltningsbeslut, brev och protokoll. Vi diskuterar centrala aspekter i de olika texttyperna och fördjupar oss i frågor om mottagaranpassning, textstruktur, språkform samt typografi och layout.

Den första dagens förmiddag ägnas åt språk, kommunikation och texter, medan eftermiddagens tema är underlagstexter. Den andra dagens förmiddag är det besluts- och informationstexter som står i fokus, medan eftermiddagen ägnas åt informations- och instruktionstexter.

Under båda dagarna varvas föreläsningsinslag med diskussioner av utvalda exempeltexter. Även diskussioner av deltagarnas egna texter kan ingå. Likaså ger vi deltagarna en möjlighet att producera egna kortare texter i samband med utbildningen och få respons på dem (en kostnad för responsarbetet tillkommer).

Utbildningen kan också ges under fyra halvdagar. Den ger både teoretiska och praktiska insikter.