Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Populärvetenskapliga texter

Är du en skicklig vetenskaplig skribent, men kanske inte så van vid att skriva populärvetenskapliga texter? Känner du ett behov av att utveckla en sådan förmåga? Vill du få råd om användbara strategier för att skriva populärvetenskapliga texter? Då ska du gå någon av våra utbildningar inom det övergripande området Populärvetenskapliga texter.

Forskare måste kunna skriva vetenskapliga texter inom sitt eget område, men de måste också kunna berätta om sin forskning för andra än experter inom det egna området. För att forskare framgångsrikt ska kunna hantera utmaningen att skriva för andra än experter, så behöver de bland annat ha svar på de här tre frågorna:

 • Vad utmärker vetenskapliga texter i fråga om innehåll, textstruktur, språk och stil samt layout och typografi?
 • Vad utmärker populärvetenskapliga texter i fråga om innehåll, textstruktur, språk och stil samt layout och typografi?
 • Vad finns det för strategier som populärvetenskapliga skribenter kan använda sig av?

Svar på de här frågorna, och många andra, får du genom att delta i en eller flera av våra utbildningar inom området Populärvetenskapliga texter. Du kommer att få nya insikter och kanske omvärdera några av dina tidigare uppfattningar. Helt säkert kommer du att lära dig nya strategier för att skriva populärvetenskapligt.

Föreläsningar och kurser

Vi erbjuder allt från enstaka föreläsningar till heldags- och flerdagskurser med fokus på populärvetenskapligt skrivande. Syftet är att innehållet ska kunna tillämpas praktiskt, men alla utbildningar utgår självfallet från den senaste forskningen inom det aktuella området.

Läs mer om kursutbudet och ta reda på vilken inriktning, omfattning och upplägg som passar dig. Vi skräddarsyr också utbildningar efter beställarens önskemål, till exempel med inriktning på speciella målgrupper. Om du är intresserad av fackspråk av olika slag kan du läsa mer om våra kompetensutvecklingskurser i fackspråk.

Färdiga kurspaket

Kurspaket 1 Populärvetenskapliga texter

Föreläsningen behandlar populärvetenskapliga texter samt skillnaderna mellan dessa och vetenskapliga texter. Rekommendationer för att skriva populärvetenskapliga texter presenteras där fokus ligger på:

 • innehåll
 • textstruktur
 • språk och stil
 • layout och typografi.

Genom utvalda exempel illustreras lyckade och mindre lyckade lösningar när det gäller att skriva populärvetenskapligt. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 2 Populärvetenskapliga texter

I detta kurspaket behandlas populärvetenskapliga texter samt skillnaderna mellan dessa och vetenskapliga texter. Inledningsvis presenteras en rad olika rekommendationer för att skriva populärvetenskapliga texter vad gäller:

 • innehåll
 • textstruktur
 • språk och stil
 • layout och typografi.

Därefter diskuteras tillämpningar av rekommendationer utifrån valda exempeltexter som hämtas från olika svenska populärvetenskapliga tidskrifter. Bland annat hämtas exempel från Forskning & Framsteg, Populär Historia och Språktidningen. Föreläsningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

Kurspaket 3 Populärvetenskapliga texter

Maximalt 20 deltagare

Utbildningen inleds med en introduktion till språk, kommunikation och texter i tal, i skrift och på webben. Därefter läggs fokus på skrivna texter i allmänhet, varefter fackspråk och facktexter speciellt uppmärksammas.

Att skriva populärvetenskapliga texter innebär speciella villkor för skribenten. De teman som vi behandlar under de tre halvdagarna (två teman per halvdag) är:

 • Språk, kommunikation och texter: några grundläggande perspektiv
 • Texten i fokus: textkunskap, textkompetens och textvård
 • Fackspråk och facktexter: några viktiga och typiska egenskaper
 • Populärvetenskap och populärvetenskapliga texter: kommunikation på speciella villkor
 • Läsbarhet, begriplighet och klarspråk: konsten att skriva för olika målgrupper
 • Att skriva populärvetenskapliga texter: ett antal strategier

Under de tre halvdagarna varvas föreläsningsinslag med diskussioner av utvalda exempeltexter. Utbildningen ger både teoretiska och praktiska insikter.

För att ytterligare utveckla förmågan att producera populärvetenskapliga texter låter vi deltagarna skriva två egna texter som läraren ger respons på (en extra kostnad tillkommer för responsarbetet). Den första texten skrivs mellan den första och andra halvdagen och den andra texten mellan den andra och tredje halvdagen.

De båda skrivuppgifterna utformas i samråd med beställaren. Ett förslag är att den första skrivuppgiften innebär att deltagarna bearbetar en facktext/vetenskaplig text i "populärvetenskaplig riktning", medan den andra uppgiften innebär att de producerar en populärvetenskaplig text utifrån en facktext/vetenskaplig text.