Bild
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Undervisning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv

Kurs
PDG459
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29201
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Hur kan hållbar utveckling behandlas i pedagogiskt arbete så att elevernas medvetenhet om hållbarhetsfrågor ökar? Syftet med kursen är att öka din förmåga att reflektera över och lyfta fram hållbarhetsfrågor i din undervisning.

Innehållet organiseras i tre teman:

 • Mänskliga aktiviteter och deras påverkan på samhälle och miljö
 • Social delaktighet och engagemangets politik
 • Värderingar i förhållande till livet på jorden i läroplaner och hos individer

Ingår i internationell sommarskola

Den här kursen ingår även i Göteborgs Universitets Summer School for Sustainability. En sommarskola med en stor andel internationella studenter och tillhörande kringprogram – allt på engelska – som du som läser kursen har möjlighet att delta i.

Sommarskolan tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen där du under fem lärorika och inspirerande sommarveckor får internationell erfarenhet utan att lämna Sverige.

Mer information finns här: https://www.gu.se/summer-school-for-sustainability

  Behörigheter och urval

  Förkunskapskrav

  Grundläggande behörighet + Engelska 6

  Urval

  Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)