Bild
Illustration fristående kurser IDPP
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Undervisning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv

Kurs
PDG459
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-39200
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Hur kan hållbar utveckling behandlas i pedagogiskt arbete så att elevernas medvetenhet om hållbarhetsfrågor ökar? Syftet med kursen är att öka din förmåga att reflektera över och lyfta fram hållbarhetsfrågor i din undervisning.

Innehållet organiseras i tre teman:

  • Mänskliga aktiviteter och deras påverkan på samhälle och miljö
  • Social delaktighet och engagemangets politik
  • Värderingar i förhållande till livet på jorden i läroplaner och hos individer

Summer School for Sustainability (sommarkurs)

Den här kursen ingår i Göteborgs Universitets internationella satsning: Summer School for Sustainability. En sommarskola med en stor andel internationella studenter och tillhörande kringprogram – allt på engelska – som du som läser kursen förväntas delta i. Sommarskolan tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen där du under fem lärorika och inspirerande sommarveckor får internationell erfarenhet utan att lämna Sverige.
Läs mer om Summer School for Sustainability.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)