Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

The Great Divergence: Historiska mönster av modern ekonomisk tillväxt

Kurs
EHA126
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28054
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar de senaste försöken att förklara de divergerande
globala mönstren av ekonomisk tillväxt sedan mitten av
sjuttonhundratalet - tidpunkten för den industriella revolutionen. Vid
den tiden var BNP per capita nivåerna ganska likartade i Europa och
Östasien. Under det tredje kvartalet av det tjugonde århundradet,
omkring 1970, var gapet mellan BNP per capita i Västeuropa och Asien
mycket stort. En snabbt växande forskningslitteratur i ekonomisk
historia kallar denna process "The Great Divergence".

Sedan 1980-talet har Östra Asien och Sydostasien börjat minska
avståndet till Västeuropa i BNP per capita. Syftet med kursen är att
undersöka de olikartade mönstren i den ekonomiska och demografiska
utvecklingen i ett historiskt perspektiv, med särskild inriktning på
Västeuropa och Öst- och Sydostasien.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som uppfyller villkor för fordringarna för kandidatexamen 180 hp, inklusive ett examensarbete på 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler