Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkvetenskaplig textkurs

Kurs
JP2103
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13550
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge dig förmåga att förstå japanska språkvetenskapliga texter och diskutera dem på svenska. Du studerar syntaktiska, morfologiska och semantiska aspekter och diskuterar texternas relevans för språkvetenskapen. Du läser texter på japanska och övar samtidigt din språkfärdighet. Texterna kompletteras med tidskriftsartiklar från internationella engelskspråkiga tidskrifter som är av mer övergripande vetenskaplig karaktär.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurserna JP1510, Japanska, Fördjupningskurs (15 hp) och JP1520, Japanska, Självständigt arbete för kandidatexamen (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…