Bild
Som specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdomar har du unga människors behov i fokus.
Foto: Tomas Gunnarsson
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Program
V2BUV
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1V05C

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Programmet vänder sig till dig som vill studera avancerad hälso- och sjukvård med barn och ungdomars behov och rättigheter i fokus. Under utbildningen får du kunskap och verktyg för att både kunna göra bedömningar av sjukdomstillstånd och behandlingar men också förebyggande vård och folkhälsoarbete.

Som specialistsjuksköterska kan du till exempel välja att arbeta på mottagning för barn och ungdomar eller i skola med elevhälsovård.

Om utbildningen

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar förbereder dig för ett arbete där unga människor är i fokus. I rollen ingår att kunna fatta självständiga beslut utifrån barnets bästa när det gäller såväl förebyggande vård som avancerade bedömningar av vårdhandlingar. Under studierna får du förutom kunskaper i huvudämnet också träna på ett vetenskapligt förhållningssätt, kritiskt tänkande och effektiv kommunikation som hjälper dig i din framtida yrkesroll.

Utbildningen leder till en magisterexamen i omvårdnad och en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Eftersom programmet bedrivs på halvfart har du dessutom goda möjligheter att kombinera studier och arbete.

Barn och unga i fokus

Under den 2-åriga utbildningen får du med dig kunskap för att kunna ta ett stort ansvar när det gäller att identifiera olika hälsotillstånd hos barn och ungdomar, och medicinska insatser kopplade till dessa. En annan viktig del i rollen som specialistsjuksköterska inom huvudområdet är att kunna få både patient och familj att känna sig trygga i vårdsituationen och att kunna se till varje barns specifika rättigheter och behov, med familj och närstående som central samarbetspartner.

Du tränas i kritiskt tänkande och ett reflekterande förhållningssätt som hjälper dig att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer kopplat till barn och ungdomars hälsa. På programmet ingår dessutom en valfri kurs inom huvudämnet, där du får chansen att fördjupa dig ytterligare i ett intresseområde som du väljer. Denna kurs kan du läsa vid valfritt lärosäte, och kursen tillgodoräknas sedan inom ramen för programmet.

En aktiv och ledande roll

På programmet är du själv med och påverkar innehållet. En viktig del i pedagogiken är nämligen grundsynen att ditt lärande fungerar som en sammanhållen process snarare än enkelriktad undervisning. Genom utgångspunkten att ta till vara kunskaper hos dig som student får du chans att utbyta unika erfarenheter med både dina studiekollegor och lärare på programmet. Och är du intresserad av att i framtiden utveckla sjukvårdens verksamheter får du med dig gott om fördjupade kunskaper inom ledarskap och lärande, att arbeta evidensbaserat och verktyg för att kunna implementera de senaste forskningsresultaten kopplat till hälsa.

Mer detaljerad information om programmet hittar du här 

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska

avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande

Svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård där tex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen.

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.  

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

More information about Praktik

Efter studierna

Efter avslutad utbildning har du stora chanser att själv välja var du vill arbeta, med en kompetens som är brett eftertraktad. Specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kan till exempel välja att jobba inom barnhälsovård, på mottagningar för barn och unga eller med elevhälsa på skolor. Gemensamt är att du har barnets hälsobild i fokus och kan skapa en heltäckande vårdplan i samråd med anhöriga.

Du kan också välja att fortsätta studierna på master- och forskarnivå. Eller varför inte utforska arbetsmarknaden i ett annat land? Programmet ger dig goda förberedelser till yrkesutövning som specialistsjuksköterska i en internationell och mångkulturell miljö, med kursplaner som är globalt orienterade och förbereder dig för att förstå hälsoförhållanden i andra länder. 

Så är det att plugga

Undervisningen

De kurser som ingår är:

  • Avancerad bedömning och vårdhandlingar inom hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar och deras familjer, 15 hp
  • Avancerad bedömning och vårdhandlingar vid ohälsa hos barn och ungdomar, 15 hp
  • Vetenskaplig metod, 7,5 hp
  • Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp
  • Valfri kurs med relevans för hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 7,5 hp

Lokaler

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment. Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Praktikplatser utomlands kan sökas i termin 2 i Vietnam och i Uganda samt inom nätverket NORDPLUS Nordsne.
Följande universitet och sjukhus utanför Sverige ingår i Nordsne-nätverket:

  • Oslo Metroplitan University, Norge
  • Högskolen på Västlandet, Bergen, Norge
  • Riga Stradins University, Lettland
  • University of Iceland, Island

Läs mer om studier utomlands