Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Somaliska, Introduktionskurs

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-26103

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-26102

Kort om kursen

This introductory course is aimed at complete beginners in Somali. It focuses on the grammar and central vocabulary of standard Somali.

Kursen vänder sig till nybörjare och ger en kort orientering om språkets utvecklingshistoria, utbredning och regionala variation. I kursen ingår studier av grundläggande grammatisk terminologi och av somaliskans ortografi.

Om utbildningen

Note/Observera:

GU-16102: The language of instruction is Swedish.
GU-16103: The language of instruction is English.

This introductory course is aimed at complete beginners in Somali. It focuses on the grammar and central vocabulary of standard Somali. The course is based on reading of simple Somali texts and translation of these texts into English. You will also practice basic structures through exercises and translation into Somali. Further, the course gives you a short introduction to Somali’s formation process, its geographic distribution and regional variation. The course is completely net-based and it requires approximately 10 hours of active work each week: individual reading and active participation in obligatory activities, i.e. e-lessons, discussion fora, assignments and web-based exercises.

Kursen ger en kort orientering om språkets utvecklingshistoria, utbredning och regionala variation. Du studerar grundläggande grammatisk terminologi och somaliskans ortografi. Vidare ges introduktion till och träning i grundläggande uttalsregler och elementär grammatik. Du läser elementära texter, gör muntliga övningar med elementära fraser och lär dig ett ordförråd på somaliska på cirka 500 ord.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Undantag kan ges för svenska när undervisningsspråket är engelska

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.