Hoppa till huvudinnehåll
Image
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till master orgel med relaterade klaverinstrument

Information gäller antagning till konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2022.

Obligatoriska delprov

  • Spelprov på orgel med 20 minuter musik vald av dig. Du kan visa färdigheter inom interpretation eller improvisation eller både och.
  • Johann Sebastian Bach: Nun komm der Heiden Heiland (BWV 659). Du förväntas själv skaffa noter.

Frivilligt spelprov

Vid proven har du även möjlighet att visa kunnande på ett annat klaverinstrument än orgel. Valmöjligheter är cembalo, fortepiano, harmonium, klavikord samt modernt piano. För det har du 10 minuter till ditt förfogande.

Välj mellan prov på campus eller digitalt

Efter sista ansökningsdag får du välja om du vill genomföra proven på plats eller om du vill skicka in videoinspelningar.

Prov på campus

Inför provet blir du kontaktad för att välja vilken orgel du vill genomföra spelprovet på. Du får också information angående tider för förberedelse på instrumentet samt för provet.

I samband med spelprovet genomförs en kortare intervju där samtal förs kring vad du planerar att fokusera på i ditt självständiga arbete.

Digitalt prov

Du gör videoinspelningar till de olika provmoment enligt följande:

  • Video 1: Spelprov på orgel med 20 minuters fritt vald musik.
  • Video 2: Johann Sebastian Bach: Nun komm der Heiden Heiland (BWV 659
  • Video 3: Frivilligt spelprov på annat klaverinstrument. Du har 10 minuter till ditt förfogande.

De färdiga videoinspelningarna laddas upp via SlideRoom.

En kortare intervju genomförs via videosamtal enligt kallelse som du får från oss.

Krav vid inspelning av video

  • Inspelningarna ska ha hög ljudkvalitet.
  • Den sökande ska vara i närbild. Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
  • Du ska ladda upp separata videofiler för orgel (obligatoriskt) och för relaterat klaverinstrument (frivilligt). 
  • Videofilerna får max vara 500 MB vardera och vara i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
Video (15:45)
Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Detta byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".