Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till master orgel med relaterade klaverinstrument

Information gäller antagning till konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument.

Antagningsprov

Observera: På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mailadressen som du anger vid anmälan.

Följande gäller för studiestart höstterminen 2021.
På grund av pandemin genomförs samtliga delar av antagningsprovet digitalt och på distans.

Videoinspelning

På grund av smittskyddsåtgärder genomförs proven digitalt via videoinspelningar.

Video 1: Obligatoriskt spelprov på orgel med 20 minuters fritt vald musik. Du kan visa färdigheter inom interpretation eller improvisation eller både och.

Video 2: Obligatoriskt stycke: Johann Sebastian Bachs Nun komm der Heiden Heiland (BWV 659). Du förväntas själv skaffa noter till stycket.

Video 3: Frivilligt spelprov som ger dig möjlighet att visa färdighet i något av instrumenten: cembalo, fortepiano, harmonium, klavikord eller piano. Du har 10 minuter till ditt förfogande.

Krav för videoinspelningarna:

  • Inspelningarna ska ha hög ljudkvalitet.
  • Den sökande ska vara i närbild. Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
  • Du ska ladda upp separata videofiler för orgel (obligatoriskt) och för relaterat klaverinstrument (frivilligt). 
  • Videofilerna får max vara 500 MB vardera och vara i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv

De färdiga videoinspelningarna laddas upp via SlideRoom.

Intervju

Intervjuer genomförs via videosamtal. Du ska vara beredd att föra ett samtal kring vad du planerar att fokusera på i ditt självständiga arbete.

Video (15:45)
Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Detta byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".