Bild
Student som tittar på designverk
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till konstnärligt masterprogram i tillämpad konst och formgivning

Informationen nedan gäller antagning till höstterminen 2024.

Arbetsprovsinstruktioner

Alla delar av ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet. Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Vi föredrar om du skriver på engelska då delar av programmets bedömargrupp är engelsktalande. 

Ditt arbetsprov till masterprogrammet i Tillämpad konst och formgivning ska innehålla:

1. CURRICULUM VITAE (CV)– max 2000 tecken.

2.  MOTIVATIONSBREV– max 5000 tecken. Ett brev som beskriver dina avsikter i ditt arbete, ditt val av programmet och en översikt över dina mål och mål för ett enskilt projekt inom programmet, inklusive en beskrivning av de steg du skulle ta i din process.

3. DOKUMENTATION AV DITT ARBETE: genom fotografier / video / digitalt arbete (tex. renderingar / 3D modeller / andra digitala verk), tillsammans med ritningar och skisser. 15–20 bilder / video max 5 min. Om du vill lägga till ytterligare beskrivande text, vänligen placera den i fältet "Additional details".

Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Natalie Greppi

Bedömning av arbetsprov 

  • Konstnärlig/designkompetens - förmåga att ge form och mening till idéer och uttryck med hjälp av ett undersökande och reflekterande synsätt.
  • Tillämpning av konstnärliga/designmetoder och tillvägagångssätt i förhållande till ämnesområdet.
  • Självständighet – erfarenhet av att driva egna processer och självständighet i konstnärligt uttryck.
  • Material/teknisk kunskap/ färdigheter/erfarenheter inom ämnesområdet.
  • Utvecklingspotential.

Arbetsprovet måste uppfylla bedömningskriterierna för att bli godkänt.

 

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom.  

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom. 
 
Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

Ansökan, urval och antagning

Dokumentation på avklarad kandidatexamen samt engelska 6
Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, se:  www.antagning.se  

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Urval och antagning
Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Arbetsprovet bedöms som godkänt eller icke godkänt. Om ditt arbetsprov bedöms som icke godkänt blir du obehörig till programmet. Ett antal sökande går vidare till en personlig intervju. Besked om du har kallats på intervju skickas till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.


Söka med reell kompetens  
Om du inte har en Konstnärlig kandidatexamen kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på Reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag.  

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående: 

  • annan relevant utbildning. 
  • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet. 
  • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor. 

Viktiga datum

16 oktober 2023: Ansökningsperioden öppnar 

15 januari 2024: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

15 januari 2024: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i  SlideRoom

1 februari 2024: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

1 februari 2024: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

Februari 2024: Intervjuer hålls

21 mars 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se