Länkstig

Självständigt arbete i musikvetenskap

Kurs
MV1520
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22709

Om utbildningen

Självständigt arbete i musikvetenskap. Kursen ger träning i vetenskaplig metod och materialhantering samt vetenskapligt skrivande och träning i att utforma och skriva en musikvetenskaplig uppsats. I kursen tränas också att kritiskt granska medstudenters uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 37,5 hp i musikvetenskap på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.