Länkstig

Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende

Kurs
PX1163
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-17406
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskap i alkohol och drogers påverkan på vår psykologiska funktion, både utifrån ett individ- såväl som samhällsperspektiv. Förutom psykologisk kunskap om bruk, riskbruk och beroende kommer du också lära dig hur alkohol och droger påverkar vår fysiologi.

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskap i alkohol och drogers påverkan på vår psykologiska funktion, både utifrån ett individ- såväl som samhällsperspektiv. Förutom psykologisk kunskap om bruk, riskbruk och beroende kommer du också lära dig hur alkohol och droger påverkar vår fysiologi.

Inom kursen diskuteras hur genus, etnicitet och kultur påverkar alkohol- och droganvändning och hur psykisk ohälsa på olika sätt kan höra ihop med riskbruk och beroende av alkohol och droger. Oavsett om du är lärare, socionom, beteendevetare, läkare, har något annat yrke eller allmänt nyfiken på området så kommer du ha nytta av kursen eftersom alkohol- och droganvändning, både bruk, såväl som riskbruk och beroende är vanligt förekommande i många olika sammanhang i vårt samhälle.

Kursen startar med en mindre introduktionskurs som på en övergripande nivå beskriver vår befolknings användning av alkohol- och droger. Här går vi bland annat igenom hur vanligt förekommande det är i vårt land, varför kvinnor och män använder alkohol och droger på olika sätt, varför vi har den alkohol- och drogpolitik som vi har och vilka aspekter det är som styr folkhälsoarbetet kring alkohol och droger.

Efter den första introducerande delkursen går vi in på psykologin bakom bruk, riskbruk och beroende. Här går vi igenom hur personlighet, livsstil, uppväxtförhållanden, grupptillhörighet m.m. hänger ihop med alkohol- och droganvändning. Vi kommer också att gå igenom hur hjärnan och kroppen påverkas av alkohol och droger, eftersom den fysiologiska påverkan styr den psykologiska påverkan som alkohol och droger ger.

I den tredje delkursen kommer du att med hjälp av skönlitteratur att integrera de kunskaper som du har fått på de två första delkurserna. Här kommer vi att diskutera hur man kan förstå en människas alkohol och/eller droganvändning, vad som förorsakat problemet och vad som skulle kunna hjälpa personen att bli av med sina problem.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Oavsett om du är lärare, socionom, beteendevetare, läkare, har något annat yrke eller allmänt nyfiken på området så kommer du ha nytta av det som förmedlas i kursen eftersom alkohol- och droganvändning, både bruk, såväl som riskbruk och beroende är vanligt förekommande i många olika sammanhang i vårt samhälle. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består både av teoretiska delar med föreläsningar och seminarier och mer praktiska delar med diskussioner och grupparbeten. I den sista delkursen läser du en skönlitterär bok och den uppgift som är i samband med läsningen av boken kommer att mynna ut både i ett grupparbete och ett individuellt arbete som redovisas på ett avslutande seminarium.