Länkstig

Personlighet, psykisk hälsa och beroende

Kurs
PX2106
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-17454
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med personer som har missbruks- eller beroendeproblematik och vill ha en ingående kunskap i hur en sådan problematik hänger ihop med bakomliggande psykologiska processer och psykisk ohälsa. Kursen vänder sig också till dig som har ett forskningsintresse eller som vill ha en kurs inom detta område i din masterexamen.

Om utbildningen

Ett beroende av alkohol eller narkotika påverkar hjärnan både fysiologiskt och psykologiskt och kan därmed påverka en persons psykiska hälsa och personlighet. I den här kursen får du kunskap om på vilka sätt detta sker, men också omvänt: hur människor med olika personlighetsegenskaper eller psykisk ohälsa lättare utvecklar beroende vid olika skeenden i livet.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete eller på annat sätt, kommer i kontakt med personer som har problem med alkohol eller narkotika och som vill få fördjupad kunskap om hur psykologiska processer och psykiatriska svårigheter tar sig uttryck i ett beroende. Den passar också dig som har ett forskningsintresse och som vill läsa en kurs inom detta område inom ramen för en masterexamen.

Kursen är på avancerad nivå och ges på halvfart. Du behöver ha en högskoleutbildning med inriktning mot omsorg, vård eller behandling om minst 180 högskolepoäng.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs högskoleutbildning med inriktning mot omsorg, vård eller behandling om minst 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i forskningsmetod, eller 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i forskningsmetod, och minst 60 högskolepoäng i ämnet psykologi. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kunskaperna kan vara till nytta för dig som arbetar med personer som har en beroendeproblematik. Kursen kan även ingå som en del i en masterexamen i psykologi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av en teoretisk del med föreläsningar och seminarier. I den sista delkursen gör du ett individuellt valt fördjupningsarbete om en egen forskningsfråga inom området som du är intresserad av.