Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pengar i brittisk fiktion

Kurs
EN1120
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13016
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

I kursen studeras ett antal brittiska romaner i olika genrer skrivna från den senviktorianska epoken och fram tills idag, i syfte att diskutera den roll som pengar spelar i dem. Genom att se närmare på de historiska sammanhang som givit upphov till pengarnas skiftande betydelser i romanerna, visar kursen hur litteraturen är ett rum där pengarnas objektiva mening laddas med kulturell betydelse.

Om utbildningen

In the course, a number of British novels in different genres and written during the Late Victorian period and later, down to the present day, are studied in order to discuss the role that money plays in them. By looking more closely at the historical contexts that have given rise to the different ways in which money plays an importance in the novels, the course shows how literature is a place where cultural importance is added to the objective meaning of money. The aim of the course is both to show how fictitious statements contribute to the general public's understanding of economics and how our understanding of money in turn is central for how we create literary meaning. In this way, the course facilitates further discussion of literature as a medium through which material inequality and ecological imbalance can be maintained as well as challenged.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Engelska 6

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…