Länkstig

Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning

Program
S2PEA
Avancerad nivå
3 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Aktionsforskning syftar till förbättringar i praktiken, professionell utveckling och social förändring. Poängen är att de praktikgrundade frågorna tillsammans med vetenskapliga teorier och metoder kan mötas i aktion och berika varandra. Programmet kvalificerar för forskarutbildning i pedagogiskt arbete och är fördelat på fyra års halvtidsstudier. Programmet ges på halvfart med antagning till hösttermin.

Om utbildningen

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla verksamheten i förskola/skola genom aktionsforskning. Aktionsforskning innebär att du som lärare granskar din egen praktik och prövar vägar för att utveckla den. Du arbetar med detta på egen hand eller tillsammans med dina kollegor. Genom processen kan ni utveckla förmågan att analysera den egna praktiken och dra slutsatser om hur praktiken ska utvecklas vidare. I studierna stärker du din professionella kompetens och får därigenom möjligheter att påverka både din egen undervisning och skolans utveckling. Hörnstenar i programmet är reflektion, kollegialt lärande och teorier om skolutveckling. I vår nordiska kontext utgår vi från demokrati och bildning som centrala aspekter av aktionsforskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till programmet krävs avlagd lärarexamen eller avlagd kandidatexamen med inriktning mot pedagogik eller didaktik om minst 180 högskolepoäng. För särskild behörighet krävs minst två års arbete om minst halvtid i pedagogisk yrkesverksamhet efter examen.

Efter studierna

Programmet kvalificerar för forskarutbildning i pedagogiskt arbete.

Så är det att plugga

Undervisningen

Även du som inte bor i eller runt Göteborg har nu möjlighet att läsa programmet eftersom kurserna ges delvis på distans via inspelade föreläsningar och digitala seminarier och handledning. Två till tre tillfällen per termin förväntas du delta på plats i Göteborg och i övrigt kan du alltså följa utbildningen var du än är, med hjälp av din dator.
• År 1 anknyter till skolutveckling generellt och aktionsforskning specifikt (Aktionsforskning och skolutveckling 15 hp; Aktionsforskning som forskningsfält 15 hp).
• År 2 påbörjas ett utvecklingsarbete på egen arbetsplats kopplat till forskningsmetodik (Utvecklingsarbete och forskningsmetod 15 hp). En av fyra valbara kurser väljs för egen fördjupning (Handledning 15 hp, Pedagogiskt ledarskap 15 hp, Vuxnas lärande 15 hp, Forskningsmetodiska tekniker, 15 hp).
• År 3 (Vetenskapsteori och metodologi 15 hp) samt ännu en av de fyra valbara kurserna (15 hp).
• År 4 genomförs masteruppsatsen om 30 hp.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Studier utomlands