Länkstig

Missbruk och beroende

Kurs
SQ4247
Grundnivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27906
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin. Kursen belyser olika av riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika, samt vissa former av beteendemissbruk på ett sätt som är relevant för socialt arbete. Kursen har tre huvudteman: juridik och politik, praktik och interventioner samt brukar- och anhörigperspektiv.

Om utbildningen

Kursen ger dig kunskap och förståelse för att kunna redogöra för livsvillkor för människor med riskbruk, missbruk och beroende på såväl individ-, grupp som strukturell nivå med ett beaktande av maktdimensioner som klass, kön/genus, etnicitet och ålder.

Kursen ger kunskap om hur människors vanor avseende alkohol-, narkotika och andra kemiska substanser har kommit att etableras som sociala problem och blivit föremål för rättslig reglering och samhällets insatser. Du får också kunskap om konsekvenserna av denna utveckling ur ett brukar-, barn- och anhörigperspektiv. Du lär dig om teorier och metoder i socialt arbete med personer som har en missbruks- eller beroendeproblematik. Samtidigt övar du dig i att självständigt analysera och föreslå handlingsstrategier på olika nivåer samt att problematisera de organisatoriska, politiska och juridiska aspekterna som omgärdar området.

Under kursen får du också ta del av och kritiskt granska aktuell forskning inom området missbruk och beroende med relevans för socialt arbete. Vi arbetar också med att urskilja och reflektera över egna och samhälleliga attityder, värderingar och förhållningssätt i relation till alkohol och narkotika samt med att problematisera och ta ställning till etiska aspekter i det sociala arbetet med personer som har en missbruks- eller beroendeproblematik.

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier, ett grupparbete och grupphandledning. I syfte att stärka kopplingen mellan teori och praktik har kursen en stark fältanknytning. Fältstudiebesök genomförs på verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet och diskuteras därefter på seminarier. Kursen har flera gästföreläsare där såväl praktiker- som brukarperspektiv finns representerade. I grupparbetet arbetar vi med att analysera fiktiva fall och föreslå handlingsstrategier.