Länkstig

Metallgestaltning, fortsättningskurs

Kurspaket
SBMG2
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Bengtsfors
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25001
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Kursen riktar sig till dig som har förkunskaper på högskolenivå inom metall och konsthantverk, eller motsvarande arbetslivserfarenhet, och som vill utvecklas ytterligare inom området. Detta paket av fristående kurser följer andra terminen på kandidatprogrammet i metallgestaltning och innebär en termins heltidsstudier.

Om utbildningen

Under terminen fördjupar du dina kunskaper i material och tekniker i metall och tillämpar dessa i ditt eget gestaltande arbete. Du undersöker olika tekniker utifrån uppgifter och teman som tar sin utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Du får stöd i att ytterligare utveckla arbetsmetoder och reflektera kring ditt arbete, och även i att kommunicera dina val av metoder både skriftligt och muntligt. Fördjupning inom visuell gestaltning och teori ingår också i kursen. Undervisning sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning, workshops och genomgångar.

Utbildningen är förlagd till en internationell och unik studiemiljö: HDK-Valand Campus Steneby i Dals Långed. Bland de fullt utrustade verkstäderna finns bland annat den 1200 kvadratmeter stora smedjan och metallverkstaden, som är en av de största utbildningsverkstäderna i världen.

Ansök i tre steg

 • Ansök till kursen via antagning.se. Deadline 16 oktober 2023.
 • Skicka in ditt arbetsprov via SlideRoom. Deadline 23 oktober 2023.
 • Säkerställ att dina meriter som styrker din behörighet till kursen är registrerade på antagning.se. Deadline 1 december 2023.

Arbetsprov

 1. CV, max 2000 tecken.
 2. Avsiktsförklaring som beskriver dina förväntningar på kursen. Beskriv även vad/vem som ger dig inspiration, max 3000 tecken.
 3. Handteckningar, skisser, målningar eller livsteckningar (figurstudier). 5–10 bilder.
 4. Presentera, genom att använda bilder, ett föremål i metall (stort eller litet, samtida eller förr) som gjorde intryck på dig. Notera! inget egentillverkat föremål. Berätta kort skriftligt varför du valde
  detta objekt. Utvärdera form, uttryck, sammanhang etc. 5–10 bilder.
 5. Bilder (foton, tryck) på verk/föremål du själv designat och gjort, gärna i metall, arbeten/föremål tillverkade i annat material kan även laddas upp. Skriv ner fakta om materialet du använde, storleken på ditt
  arbete och året du gjorde dem, för varje bit. 5–10 bilder.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Kursträffar
Kurspaketet ges med studietakt 100% vid Campus Steneby. Kursens undervisningsspråk är engelska.

Ett detaljerat schema för kursen kommer publiceras i lärplattformen Canvas inför kursstart.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Metallgestaltning, introduktionskurs, 30 hp, eller motsvarande

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.