Bild
Länkstig

Medborgarforskning - teori och praktik

Kurs
VT1500
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12432
Ansökan stängd

Kort om kursen

På denna kurs lär du dig om medborgarforskningens teori och praktik. Centrala teman i kursen handlar om datakvalitet, demokrati, medborgarskap, aktivism och digitalisering. Kursen vänder sig till dig som vill komplettera en utbildning med en specialinriktning eller till dig som redan är yrkesverksam. Kursen ges kvällstid på kvartsfart och är helt distansbaserad.

Om utbildningen

Kursen tar olika perspektiv på fenomenet medborgarforskning, teoretiska såväl som praktiska. Medborgarforskning, eller “citizen science”, har funnits länge men fått ett stort genomslag bara det senaste decenniet i och med digitaliseringen. Idag deltar hundratusentals medborgare runt om i världen i olika forskningsprojekt som drivs antingen av forskare eller av medborgarna själva. Men hur skapas egentligen vetenskap och teknik av helt vanliga människor, utan speciella krav på utbildning eller träning?

Denna fråga, och många andra kommer att diskuteras och analyseras under kursen. Först och främst kommer den sociala och historiska framväxten av medborgarforskning presenteras. Därefter kommer särskild vikt läggas vid hur man samlar in data, delar kunskaper och färdigheter och organiserar projekt. Kursen kommer även införliva näraliggande perspektiv och fenomen, till exempel hacker- och maker-rörelsen, aktivism, öppen källkodsrörelsen och biohacking.

Förutom att vara orienterande och analyserande innehåller kursen även mera tillämpade moment. Design och implementering av medborgarforskning, samt “best practices”, kommer att diskuteras och deltagarna kommer att öva på att skissa på olika projekt och lösningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)