Länkstig

Ninnie Andersson

Universitetslektor

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Ninnie Andersson

Ninnie Andersson disputerade 2016 med avhandlingen "Communication and Shared Understanding of Assessment: A phenomenological study of assessment in Swedish upper secondary dance education".

Länk till avhandlingen: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:989920/FULLTEXT01.pdf

Forskningsintresset innefattar danspedagogiska frågor med fokus på bedömning och community dance för personer över 65 år. Utöver avhandlingsarbetet har Ninnie forskare inom ramen för ett 3-årigt EU-projekt "Age on stage" samt kring studenters självbedömning i högre utbildning.

Ninnie är utbildad gymnasielärare i dans med en specialisering i jazzdans från Dance New Amsterdam, New York. Ninnie har även vidareutbildat sig inom Simonsonteknik samt som pilatesinstruktör. Ninnie har arbetat inom grundskola, kulturskola, gymnasiet, eftergymnasial utbildning och universitet. Inom ramen för Skapande skola har hon utvecklat en metod för Dansmatte som riktar sig mot högstadiet. Undre 8 år var hon programansvarig för Danslärarutbildningen i Piteå och byggde upp och utvecklade utbildningens struktur och kvalité. Ninnie är en av tre utöver Lynn Simonson som utbildar lärare inom Simonsonteknik, Simonson Method of Teacher Training. Utöver arbetet som programansvarig undervisar hon i didaktik, jazzdans, forskningsmetodik och är handledare av examensarbeten.