Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masterprogram i utbildningsledarskap

Program
L2MIU
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A94B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet riktar sig till dig som arbetar med olika typer av utbildningsfrågor, som pedagog, lärare eller ledare på olika nivåer, och som önskar studera vidare på avancerad nivå i syfte att stärka ditt pedagogiska ledarskap. Programmet ges på halvfart (em/kvällstid) med antagning till hösttermin.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen består av en obligatorisk inledande kurs i ledarskap med
inriktning mot utbildningsområdet. Övriga kurser behandlar strategier
för personalutveckling, pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling,
kvalitet och utvärdering, aktionsforskning och utveckling i
verksamheter, handledning, lärande och ledarskap, bedömning av kunskaper
och färdigheter samt juridik och myndighetsutövning i utbildning. De
avslutande obligatoriska kurserna består av vetenskaplig metod och
uppsatsarbete.


Målgrupp

Programmet vänder sig även till dig som redan har ett ledaruppdrag i
skolan, i arbetslivet, i offentlig förvaltning eller ideella
organisationer – som utvecklingsledare, utbildningsledare, arbetsledare,
personalchef eller skolledare. Masterprogrammet i utbildningsledarskap
bidrar till att utveckla det ditt pedagogiska ledarskap. Programmet
ligger på avancerad nivå och ger dig som redan har en fil.kand.examen,
lärarexamen eller annan relevant yrkesexamen, t.ex. som personalvetare
eller studievägledare, möjlighet att fördjupa kunskaperna inom området.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Barn och ungdomspedagogisk examen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen, lärarexamen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen, kandidatexamen med huvudområdet pedagogik eller annan yrkesexamen om minst 120 p/180 hp med ett självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen och erfarenhet antingen som lärare eller som ledare i utbildningsverksamhet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildning i pedagogik eller pedagogiskt arbete.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, litteraturseminarier,
grupparbeten och aktionsforskningsuppgifter. Samtliga kurser har
tillgång till en lärplattform på internet. Programmet ges på halvfart
och undervisningen genomförs främst under sen eftermiddagstid och tidig
kväll.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.