Länkstig

Ledarskap inom offentliga organisationer

Kurs
FH2203
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27353
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen handlar om offentliga organisationers särart i förhållande till andra slags organisationer. Efter denna kurs får du en bra teoretisk uppfattning om över- och underordning i offentliga organisationer som är synlig på stats-, regions- och kommunalnivå, där varje dimension har sitt eget ansvarsområde och styrs med egen logik.

Om utbildningen

Obligatorisk kurslitteratur utgör en samling av artiklar, böcker och bokkapitel som förmedlar viktiga teorier och teoretiska modeller inom sex teman:

(1) intersektionalitet som förklarar en dynamisk relation mellan t.ex. kön, etnicitet, klass, ålder, sexualitet, hälsa som hjälper att avslöja sociala orättvisor rådande inom organisationer och inom samhället, (2) politiskt ledarskap och politikers olika roller, (3) tjänstemannaroller som tar hänsyn till management, chefskap på olika nivåer samt tjänstemän, (4) medarbetarskap tydliggör hur medarbetare hanterar relationen till arbetsgivare och till övriga medarbetare, (5) att leda förändring; detta tema framhåller att organisationer befinner sig i en ständigt pågående förändring, vilket utgör särskilda utmaningar för ledare och tjänstemän, (6) ledarskap och hållbar utveckling betonar ledarskapets ytterligare utmaningar i denna bemärkelse.

Under kursens gång omvandlar du de teoretiska kunskaperna till din teoretiska verktygslåda som tillåter dig att samla empiriska data från verkligheten eller presentera utvalda data (scener/episoder) från filmer/litteratur. Du förväntas att analysera, tolka och diskutera data med hjälp av teorier för att visa ditt kritiska förhållningssätt i förhållande till teorins/modellens förmåga att tolka och förklara det studerade verkliga respektive fiktiva fallet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen omfattande 180 hp inom samhällsvetenskapliga utbildningsområden eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter studierna

Denna kurs utgör en bra teoretisk och metodologisk förberedelse för dig som kommer att skriva en masteruppsats.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursen blandas undervisnings- och examinationsformer. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier samt övningar.  

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg. I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.