Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Läkarstudenter i laboratoriet för mikrobiologi
Länkstig

Läkarprogrammet

Program
Grundnivå
5,5 år
330 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19733
Ansökan stängd

Kort om programmet

Gemensamt för alla läkare är att de ska förebygga, bota och lindra sjukdom. Uppgiften kräver kompetens inom naturvetenskapliga ämnen och en förmåga att möta andra människor. För att bli kunnig i yrket krävs en gedigen utbildning.

Läkarprogrammet är med sina elva terminer en av de längsta grundutbildningarna på svenska universitet. 5,5 års heltidsstudier leder fram till läkarexamen.

Om utbildningen

Under första delen av utbildningen får du som student teoretisk kunskap om hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Studierna är då fokuserade på cellbiologi, histologi, fysiologi, farmakologi, biokemi, genetik, anatomi och utvecklingsbiologi. Dessutom lär du dig att arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Under andra delen av utbildningen är undervisningen inriktad på sjukdomar, deras uppkomst, orsak, utbredning och behandling. Utbildningen inriktas mot sjukdomslära, konsultationskunskap, infektion, mikrobiologi och immunologi, hudsjukdomar, invärtesmedicin, kirurgi, neurologi, ögonsjukdomar, öron- näs- och halssjukdomar, samhällsmedicin, psykiatri och kvinnors och barns hälsa.

Du kan läsa mer om läkarprogrammet på Studentportalen

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %). Till hälften av platserna i betygsurvalet används högskoleprovet som skiljekriterie vid lika meritvärde.

Praktik

Som läkarstudent i Göteborg får du redan
från början av utbildningen kontakt med patienter. En undervisningsvecka
under termin ett till fyra är förlagd till vårdcentral eller sjukhus i
Västra Götalandsregionen. Tillsammans med en handledare får du
följa verksamheten på nära håll.

Huvuddelen av utbildningen är förlagd till Göteborg men under viss tid kan du få kliniskt träning och praktik vid andra orter i regionen vilket kan medföra kostnader för dig som student. Krav gällande klädsel och hygien följer
sjukvårdens direktiv.

Efter studierna

Forskning

Om du som läser läkarprogrammet vill forska finns
det goda förutsättningar. Utbildningen ger en bred bas för forskning
inom det medicinska området.

AT-tjänstgöring

När du har avslutat utbildningen med godkänt resultat kan du
ansöka hos Socialstyrelsen om behörighet att få söka AT. Det är Socialstyrelsen
som beslutar om legitimationsvillkor.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen på läkarprogrammet sker i form av
föreläsningar, student­aktiverande pedagogik med fallövningar,
laborationer, grupparbeten, seminarier och litteraturuppgifter. Från
termin fem genomförs så kallad klinisk placering där undervisningen sker
i form av praktiskt arbete under handledning av läkare. Det ger dig
möjlighet att tillämpa och fördjupa dina teoretiska kunskaper.

De flesta kurser examineras med en skriftlig eller muntlig tentamen. I
vissa fall får du genom praktisk tentamen visa att du lärt dig ett visst
moment.

Vissa kurser inom programmet kan komma att ges på engelska.

Utdrag från belastningsregistret kan komma att göras inför kliniska placeringar.

Lokaler

När du läser läkarprogrammet kommer du i början i huvudsak att vara i lokalerna på Medicinareberget, men du kommer också att vara ute på Sahlgrenska Universitetsjukhuset (Sahlgrenska/Mölndal/Östra).

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Sahlgrenska akademin ingår i en rad olika nätverk och
samarbetsprogram för att underlätta för studenter som vill plugga, jobba
eller praktisera utomlands inom ramen för sin utbildning.

Som läkarstudent har du möjlighet att åka på utbytesstudier från och med
termin 6. Du kan åka ut en kortare period, 4-6 veckor, på en utlandsförlagd del av klinisk kurs eller på Erasmus- eller Nordplusutbyte där de flesta utbyten sträcker över en termin.

Det finns också möjligheter att åka på kliniska placeringar i USA. Dessa ligger dock utanför programstudierna och kan inte tillgodoräknas i din utbildning. Utbytet sker mellan terminer. Under examenskursen på termin 10 finns också möjlighet att åka utomlands under ett visst antal veckor.