Bild
Studenter tittar på film
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till Konstnärligt masterprogram i film

Denna information gäller ansökan till höstterminen 2023

Arbetsprovsinstruktioner  

Alla texter ska vara på engelska. 

Ditt arbetsprov till masterprogrammet i film ska innehålla: 

 1. MOTIVATIONSBREV – max 4000 tecken. I det här avsnittet av ansökan uppmanas du att beskriva din professionella och kreativa avsikt med att ta en masterutbildning. Förklara varför du är intresserad av att studera vid HDK-Valand och specifikt detta program.

  Ditt svar bör innehålla:

  a) En beskrivning av din konstnärliga- och utbildningsbakgrund i relation till din avsikt med att läsa vid masterprogrammet.

  b) Beskriv vilka frågeställningar som motiverar dig till vidareutbildning. 

  c) Beskriv din förståelse och förväntningar på programmet i förhållande till utvecklingen av ditt kreativa arbete och akademiska avsikter.

  d) Vad kan ett masterprogram i film erbjuda dig i dina professionella ambitioner?

2. BESKRIVNING AV DIN FILM PRAKTIK – I det här avsnittet uppmanas du att beskriva din film/visuella praktik och de metoder du hittills har använt vid utvecklingen av dina film-/ visuella projekt (Max 4000 tecken).

Beskriv följande områden i ditt svar:

a) Beskriv de filmer eller visuella projekt du har gjort eller varit inblandad i.

b) Vad var det som motiverade dig till valet av dessa filmer?

c) Utveckla din roll i filmerna / visuella projekt och varför de filmämnena intresserat dig.

d) Beskriv ditt arbetssätt och din inställning till ditt arbete.
 

3. CURRICULUM VITAE (CV) –  Ange dina utbildningar och datum för kvalifikationerna. Beskriv din yrkesbakgrund, kompetens, filmografi/ produktioner, stipendier/utmärkelser etc. Beskriv dessutom din yrkesroll i arbetsproven. (Max 1 sida, pdf -format).

4. ARBETSPROVER, MEDIA (OBS! Max 5 minuter totalt). Ditt eget filmmaterial som kan kan hämtas från en hel film (utdrag), fristående scener / sekvenser eller kortfilm. Du ska ha haft en avgörande yrkesroll i produktionen och detta ska tydligt framgå i eftertexterna. Det är viktigt att materialet tydligt visualiserar ditt tillvägagångssätt och intresse för din filmpraktik. Använd avsnittet om "Beskrivning av din film praktik" för att binda ihop beskrivningen till dina arbetsprover (portfölj). 
Du får lämna in ett filmprojekt som är gjord enkom för denna ansökan. Beskriv tydligt varför (motivation) och hur (metod) du gjorde detta arbetsprov och hur det hör ihop med denna masterutbildning i film.

Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Natalie Greppi

Bedömning av arbetsprov 

Tyngdpunkten läggs på den sökandes motivation och mål för denna utbildning.
Den sökandes förmåga att visa en koppling mellan valda filmsekvenser till motivation att vidareutbilda sig och sökandens professionella utveckling inom masterprogrammet.

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt. 

Ansökan, urval och antagning

Dokumentation på avklarad kandidatexamen samt engelska 6

Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, se ladda upp rätt papper. 

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Arbetsprovet bedöms som godkänt eller icke godkänt. Om ditt arbetsprov bedöms som icke godkänt blir du obehörig till programmet.
 

Söka med reell kompetens 
Om du inte har en kandidatexamen i film kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på Reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. 

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning. 

 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet. 

 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor.

Viktiga datum

17 oktober 2022: Ansökningsperioden öppnar 

16 januari 2023: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

23 januari 2023: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i  SlideRoom

1 februari 2023: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

Februari 2023: Besked om intervju skickas ut

Mars 2023: Intervjuer hålls, datum tillkännages i januari

30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras på antagning.se