Video (04:00)
Vad får du lära dig på utbildningen? Studenter och lärare berättar
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum

Program
K1TKR
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Bengtsfors
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G50G
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet riktar sig till dig som vill utforska textil och dess uttrycksmöjligheter och arbeta gestaltande i relation till kropp och rum. Scenen är ett av dessa rum där du arbetar konstnärligt med kostym, unika plagg och kläder sett i ett vidare perspektiv.

Projekten bedrivs på ett utforskande, reflekterande sätt i relation till samtiden och du placerar dig i sammanhang där erfarenheter, förhållningssätt och nya perspektiv utvecklas. Formgivning, konsthantverk och konst relateras till rum, kropp och identitet i dialog med det textila fältet.

Om utbildningen

Hur förhåller du dig till begreppen kropp och identitet? Hur resonerar du kring kropp som utgångspunkt för en konstnärlig intention? Vad kan det innebära att arbeta med textil i relation till rumsliga sammanhang?

Det första året ägnas till stor del åt att i självständiga projekt utifrån olika teman utforska textila material och tekniker. Samtidigt uppmuntras du att reflektera över din relation till konsthantverkets och formgivningens problematiker. I projekten stimuleras du till ett undersökande arbetssätt i den konstnärliga processen och att kommunicera dina val av metoder, både skriftligt och muntligt.

Under andra året arbetar du i längre projekt då du fördjupar dina hantverkskunskaper och ditt personliga gestaltningsmässiga förhållningssätt i olika sammanhang och sätter ditt arbete i relation till samtiden. I takt med att du erövrar nya kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ställs successivt högre krav på analys och fördjupning samt att planera och att genomföra projekt inom givna tidsramar.

Det tredje året fördjupar du dig ytterligare inom hantverket, formgivning och gestaltning då du i huvudsak själv planerar dina studier. Projektens innehåll utformas individuellt och bestäms i samråd med lärare/handledare. Stor vikt läggs på kontextanalys, kommunikation och interaktion med omvärld. Det ges även utrymme för praktik och utbyte under året. Vårterminen avslutas med ett examensarbete där du får visa din förmåga att självständigt driva ett konstnärligt fördjupningsarbete.

Kurser i visuell gestaltning och kommunikation samt teori och historia sker tillsammans med studenter på de andra konstnärliga kandidatprogrammen på HDK-Valand Campus Steneby. Där utvecklar du ett undersökande förhållningssätt till form, material, koncept och kontext och du tränas i att kommunicera visuellt.

Besök Textil – Kropp – Rum på Facebook och Instagram!

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för design och konsthantverk Steneby.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med kostym, unika plagg, textil formgivning, konst och konsthantverk inom det textila fältet så som teater, film och rumsliga projekt i offentliga miljöer. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå. På HDK Valand Steneby finns ett konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning med inriktning Textil – Kropp – Rum.

Så är det att plugga

Undervisningen

Studierna utgörs till stor del av självständiga projekt där du genom handledning både individuellt och i grupp uppmuntras till att tänka nytt och att arbeta experimentellt med tekniker och material.

I kurserna ingår föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning, workshops och genomgångar. En viktig del är seminarierna; här presenteras och diskuteras de pågående arbetena regelbundet. Genom muntliga och skriftliga presentationer tränar du förmågan att kritiskt reflektera över ditt eget och andras förhållningssätt till ämnet. Genom föreläsare, yrkesverksamma gästlärare, liksom externa aktiviteter som utställningar, samarbeten, studieresor och studiebesök får du perspektiv och inspiration till ditt arbete; du sätter det i relation till vår omvärld, samtid, historia och teori.

Programmet är en del av den internationella miljön på HDK-Valand vid Campus Steneby. Undervisningsspråket är svenska. Föreläsningar och handledning kan ske på engelska.

Lokaler

Omgiven av den vackra naturen i Dals Långed, 17 mil norr om Göteborg, ligger HDK-Valand Campus Steneby. Här har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i textila tekniker som exempelvis mönsterkonstruktion, sömnad, stickning, vävning, textiltryck, broderi, plissering och färgning. I verkstäderna arbetar tekniker med lång erfarenhet som kan ge dig stöd och råd i dina projekt. Campus Steneby har också välutrustade verkstäder för metall och trä. 

Läs mer om lokaler