Navigate to video: Vad får du lära dig på utbildningen? Studenter och lärare berättar
Video (04:00)
Vad får du lära dig på utbildningen? Studenter och lärare berättar
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum

Program
K1TKR
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Antagningen till Konstnärligt kandidatprogram i Textil-Kropp-Rum är just nu vilande. Det innebär att inga ansökningar tas emot för utbildningen i dagsläget och att programmet inte kommer att gå hösten 2023. Att programmet pausas beror på att ett arbete har påbörjats för att utveckla ett nytt kandidatprogram i textil på Campus Steneby. Programmet kommer att vara internationellt och uppbyggt så att det möjliggör samläsning och valbarhet av kurser på samma sätt som övriga program på Campus Steneby och i Göteborg.

Om utbildningen

Antagningen till Konstnärligt kandidatprogram i Textil-Kropp-Rum är just nu vilande.

Det innebär att inga ansökningar tas emot för utbildningen i dagsläget och att programmet inte kommer att gå hösten 2023. Att programmet pausas beror på att ett arbete har påbörjats för att utveckla ett nytt kandidatprogram i textil på Campus Steneby. Programmet kommer att vara internationellt och uppbyggt så att det möjliggör samläsning och valbarhet av kurser på samma sätt som övriga program på Campus Steneby och i Göteborg.

Konstnärligt kandidatprogram i Textil-Kropp-Rum som hade terminsstart hösten 2022 kommer att fortsätta med planerad examen i juni 2025. Programmet tar fortfarande emot ansökningar om antagning till senare del av program och ansökningar om utbyte under 2023.

Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Textil-Kropp-Rum fortsätter som planerat.

Det nya kandidatprogrammet i textil på Campus Steneby planeras öppna för ansökan hösten 2025.

-----------------------------------------------------------------

Hur förhåller du dig till begreppen kropp och identitet? Hur resonerar du kring kropp som utgångspunkt för en konstnärlig intention? Vad kan det innebära att arbeta med textil i relation till rumsliga sammanhang?

Det första året ägnas till stor del åt att i självständiga projekt utifrån olika teman utforska textila material och tekniker. Samtidigt uppmuntras du att reflektera över din relation till konsthantverkets och formgivningens problematiker. I projekten stimuleras du till ett undersökande arbetssätt i den konstnärliga processen och att kommunicera dina val av metoder, både skriftligt och muntligt.

Under andra året arbetar du i längre projekt då du fördjupar dina hantverkskunskaper och ditt personliga gestaltningsmässiga förhållningssätt i olika sammanhang och sätter ditt arbete i relation till samtiden. I takt med att du erövrar nya kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ställs successivt högre krav på analys och fördjupning samt att planera och att genomföra projekt inom givna tidsramar.

Det tredje året fördjupar du dig ytterligare inom hantverket, formgivning och gestaltning då du i huvudsak själv planerar dina studier. Projektens innehåll utformas individuellt och bestäms i samråd med lärare/handledare. Stor vikt läggs på kontextanalys, kommunikation och interaktion med omvärld. Det ges även utrymme för praktik och utbyte under året. Vårterminen avslutas med ett examensarbete där du får visa din förmåga att självständigt driva ett konstnärligt fördjupningsarbete.

Kurser i visuell gestaltning och kommunikation samt teori och historia sker tillsammans med studenter på de andra konstnärliga kandidatprogrammen på HDK-Valand Campus Steneby. Där utvecklar du ett undersökande förhållningssätt till form, material, koncept och kontext och du tränas i att kommunicera visuellt.

Besök Textil – Kropp – Rum på Facebook och Instagram!

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för design och konsthantverk Steneby.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med kostym, unika plagg, textil formgivning, konst och konsthantverk inom det textila fältet så som teater, film och rumsliga projekt i offentliga miljöer. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå. På HDK Valand Steneby finns ett konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning med inriktning Textil – Kropp – Rum.

Så är det att plugga

Undervisningen

Studierna utgörs till stor del av självständiga projekt där du genom handledning både individuellt och i grupp uppmuntras till att tänka nytt och att arbeta experimentellt med tekniker och material.

I kurserna ingår föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning, workshops och genomgångar. En viktig del är seminarierna; här presenteras och diskuteras de pågående arbetena regelbundet. Genom muntliga och skriftliga presentationer tränar du förmågan att kritiskt reflektera över ditt eget och andras förhållningssätt till ämnet. Genom föreläsare, yrkesverksamma gästlärare, liksom externa aktiviteter som utställningar, samarbeten, studieresor och studiebesök får du perspektiv och inspiration till ditt arbete; du sätter det i relation till vår omvärld, samtid, historia och teori.

Programmet är en del av den internationella miljön på HDK-Valand vid Campus Steneby. Undervisningsspråket är svenska. Föreläsningar och handledning kan ske på engelska.

Lokaler

Omgiven av den vackra naturen i Dals Långed, 17 mil norr om Göteborg, ligger HDK-Valand Campus Steneby. Här har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i textila tekniker som exempelvis mönsterkonstruktion, sömnad, stickning, vävning, textiltryck, broderi, plissering och färgning. I verkstäderna arbetar tekniker med lång erfarenhet som kan ge dig stöd och råd i dina projekt. Campus Steneby har också välutrustade verkstäder för metall och trä. 

Läs mer om lokaler