Bild
Introduktion på Europaprogrammet 2019.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Introduktion till Europakunskap

Kurs
EU1110
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17614
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger en inblick i vilka processer som har bidragit till skapandet av dagens Europa. Du får kunskaper om några av de viktigaste kulturella, sociala, politiska och ekonomiska processerna som har påverkat europeiska samhälle, från antiken och fram till det tidiga 2000-talet. Ett aktivt seminariedeltagande och läsning av källtexter är ett viktigt inslag i kursen.

Om utbildningen

Kursen är den inledande kursen på Europaprogrammet och ger dig både en introduktion till vad Europakunskap är och hjälper dig att lära dig de grundläggande vetenskapliga och studietekniska kunskaper som krävs för att fullfölja studier vid universitetet. Kursen är uppdelad i två delar: Först en kronologisk del som täcker ett brett perspektiv på Europa som idé och historia, från antiken till modern tid. Här kommer du att lära dig att nyansera komplicera antaganden om vad Europa är, och vilka som är européer.

Därefter följer en tematisk del som behandlar Europas gränser och paradoxer under modern tid, med fokus på 1800- och 1900-talen. Du får även kunskap om nationalistiska strömningar inom Europa under olika epoker, och hur Europas relation till omvärlden har förändrats över tid. Ett centralt tema är hur gränser på olika sätt har skapats och uttryckts genom tiderna. Det handlar om olika sorters gränser; geografiska, politiska, sociala, kulturella och religiösa gränser, men också hur samspelet mellan politiska gränser och ekonomiska förhållanden har utvecklats över tid.

Du kommer få en god förståelse av de gränser, konflikter, identiteter, problem och utvecklingsmöjligheter som finns i dagens Europa, och deras historiska ursprung. Ett av de avslutande momenten är ett skönlitterärt seminarium, där studenterna får en skönlitterär bok att läsa och diskutera utifrån kursens centrala teman.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter avslutad kurs kommer du kunna redogöra för Europas historiska utveckling utifrån flera olika aspekter - politiska, ekonomiska, kulturella och idémässiga.  Du kommer ha grundläggande studietekniska färdigheter i informationssökning och bibliotekskunskap.

Du har även övat dig i vetenskapligt och källkritiskt förhållningssätt i tolkning av texter, information och historiska problem. Framförallt kommer du att ha tränat att inom ett givet ämnesområde samla in relevant fakta och material, bedöma och formulera relevanta frågor till materialet.

Du kommer också att ha övat att presentera dina frågor muntligt och skriftligt, samt att fungera som moderator i en seminariediskussion. Efter kursen är du behörig i att läsa fördjupningskurserna i Europakunskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ugörs av föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer. Examination sker genom hemtentamen.

Lokaler

Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum,
datorplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst
nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på Campus men det
finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger
Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands