Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Interkulturell kommunikation med fokus på engelska som lingua franca

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13014
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursens fokus ligger på den praktiska användningen av olika forskningsresultat kring interkulturell kommunikation, där engelska är lingua franca. Detta undersöks utifrån olika områden: kulturell identitet, etnocentrism, kulturell diversitet, (social) perception, kommunikation och kultur, lingvistiska och sociala skillnader, viktiga dimensioner vad gäller kulturella skillnader, stereotypiserande, kulturchock etc.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp engelska (varav minst 30 hp ska vara från EN1B01 eller EN1210 eller motsvarande).

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.