Länkstig

Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik

Kurs
BVKGF1
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25027
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen riktar sig till dig som vill skaffa dig bred kunskap inom fotografi. Du får arbeta med ett individuellt gestaltande projekt där ett flertal handledningstillfällen ingår. Du får grundläggande kunskaper i fotografisk teknik, bildbehandling, ljussättning och fotografisk teori och introduceras även till ett pedagogiskt arbetssätt i praktik och teori. Kursen avslutas med en offentlig presentation av studenternas arbeten.

Om utbildningen

Kursen bygger på att du aktivt söker och tar del av kunskap på egen hand. Som grupp arbetar ni utifrån ett undersökande förhållningssätt där dialog, öppenhet och reflektion via internetbaserade verktyg är en förutsättning för lärande.

Kursen passar för dig som vill ha en grundläggande gestaltande utbildning inom fotografi. Den passar även för dig som vill utöka din behörighet i bildämnet, eller läsa KPU.  

Som kursdeltagare måste du ha tillgång till kamera med möjlighet till manuella inställningar.

Kursen är en distanskurs med två obligatoriska digitala träffar via Zoom under kurstiden samt en examination som med fördel genomförs på campus HDK-Valand (kan vara utställning eller annat val av presentation). Hur slutpresentationen görs bestäms gemensamt av medverkande studenter i samråd med kurslärare. Det finns dock möjlighet att lämna in en kompletteringsuppgift om man missar en träff. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %), högskolepoäng från konstnärlig utbildning eller från Lärarutbildning (33 %), max 165 hp.

Studier utomlands