Länkstig

Funktionshinder

Kurs
SQ4245
Grundnivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27904
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen belyser funktionsnedsättning utifrån teman så som livsvillkor ur ett livsloppsperspektiv , samhällets insatser, de metoder som används i socialt arbete och aktuell forskning inom området, samt betydelsen av klass, kön och etnicitet. Dessutom behandlas våld i nära relationer, samt professionellt förhållningssätt och yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv.

Om utbildningen

I kursen arbetar du som student med att läsa aktuell kurslitteratur och annat material som ingår i kursen. Du deltar vid föreläsningar, seminarier och studiebesök. Du kommer också att genomföra en övning i form av en LSS-utredning i grupp. Du arbetar alltså både individuellt med examinationsuppgifter och i grupp med LSS-utredningsövningen. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen bygger på blended learning, som innebär att det är olika former av undervisning som går in i varandra. Det innebär att efter några föreläsningar kommer olika seminarier ske där litteratur samt föreläsningsinnehåll diskuteras och reflekteras kring tillsammans med lärare. I kursen ingår också  olika övningar som belyser praktiskt arbete, samt ett seminarium tillsammans med DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet).