Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Från kaos till kosmos: Astronomins historia

Kurs
IL1106
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Astronomin är en av de vetenskaper som betytt mest för formandet av den västerländska världsbilden. Med utgångspunkt i astronomins vetenskapshistoria diskuteras och problematiseras hur vetenskaperna i olika tider från antiken till vår tid skapat kunskap om kosmos. Astronomins historia relateras till tekniska, kulturella och samhälleliga utvecklingar samt filosofins och vetenskapernas förändrade förutsättningar under 2 500 år.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet