Länkstig

Förvaltningens makt: Problem och möjligheter

Kurs
SK1225
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27615
Ansökan stängd

Kort om kursen

För de flesta medborgare sker mötet med politiskt fattade beslut genom kontakt med tjänstepersoner, snarare än med politiker. Såväl policyförslag som genomförandet av politiskt fattade beslut påverkas av förvaltningen. För den som vill förstå politikens utformning är det därför grundläggande att svara på varför, hur och med vilka konsekvenser valda politiker lämnar ifrån sig makt till förvaltningen. På den här kursen studerar vi de problem som kan uppkomma vid delegering och jämför olika länders sätt att organisera förvaltningen.

Om utbildningen

Den här kursen fokuserar på den rationalistiska, ofta amerikanska, delegeringsforskningen – bureaucratic politics – och den komparativa, institutionella, ofta europeiska förvaltningsforskningen. Kursens primära syften är att lära ut dessa båda perspektiv, jämföra dem och tillämpa de olika teoretiska perspektiven för att förstå orsaker och konsekvenser av olika sätt att organisera förvaltningen. På kursen diskuterar vi och jämför olika länders sätt att organisera förvaltningen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt på kurserna SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin (15 högskolepoäng) och SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv (15 högskolepoäng), samt att kurserna SK1215 Delegering av politisk makt: Från folket till folkvalda representanter (7,5 högskolepoäng) och SK1216 Delegering av den verkställande makten: Dilemman och institutionella lösningar (7,5 högskolepoäng) är genomgångna, eller motsvande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

När du är klar med kursen så kan du:

  • Redogöra för forskningslitteratur som behandlar förvaltningspolitiska frågor, till exempel när det gäller hur makt lämnas över till myndigheter och individuella byråkrater, hur myndigheters självständighet institutionaliseras i olika länder och vilka konsekvenser det får, samt vad som motiverar byråkrater i deras arbete.
  • Redogöra för vilken forskningsdesign och vilka forskningsmetoder som används för att dra slutsatser om maktöverlämnande i kurslitteraturen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på svenska men föreläsningar och litteratur på engelska kan förekomma. Kursen har två skriftliga moment som examineras i samband med seminarier då du försvarar ditt eget arbete och opponerar på dina studiekamraters arbeten. Till detta kommer ytterligare muntliga moment då ni, i hel- eller halvgrupp, diskuterar insikter och frågor från föregående föreläsning.

  • Du kommer att stärka din kommunikativa förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på god och begriplig svenska.
  • Du blir självständig i att arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard, inklusive korrekt citationsteknik och referenshantering.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga mitt i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro. Det finns självklart trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus. Det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler