Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning

Kurs
EN1320
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23009
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper inom det språkvetenskapliga området och dess centrala teorier och metoder. Du studerar det engelska språkets struktur och funktion i olika språkvetenskapliga perspektiv och aktuella metoder inom språkforskning. Eftersom kursen går parallellt med att du skriver ett självständigt arbete ingår även diskussion av det vetenskapliga skrivandets grunder (skrivprocess, akribi, peer review, källkritik) med möjlighet till strukturerad reflektion över det egna vetenskapliga förhållningssättet.

Om utbildningen

The course consists of two modules: Module 1: English Linguistics – Theory and Method (7.5 Higher Education Credits) This module analyzes the English language in terms of its structure and function from the perspective of various linguistic subdisciplines, such as semantics, syntax, discourse analysis, sociolinguistics, among others. In connection with the study of these linguistic approaches, the course considers current methods in language research, such as data collection methods (observation, elicitation, corpus building, etc.). As this module contributes to the completion of an independent research project by the student, it includes critical discussions of the practices and conditions of scientific authorship (the writing process, source documentation, peer review, source criticism, research ethics) and provides an opportunity for structured reflection on students’ own scientific style and approach. Module 2: English Linguistics (7,5 Higher Education Credits) The main point of departure for this module is that language is both a cognitive phenomenon and a social/cultural action. Based on modern functional/cognitive paradigms, the course provides an in-depth description of core linguistic phenomena (primarily syntactic and semantic/pragmatic in relation to English along with the analytical concepts used for studying these.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat från Grundkurs (1-30 hp) och minst 22,5 hp från Fortsättningskurs (31-60 hp) i engelska med allmän inriktning, eller motsvarande. Akademiskt skrivande (eller skriftlig språkfärdighet) inom Fortsättningskursen eller IELTS 7.5 ingen del under 6.5 eller TOEFL 625, TWE resultat 5.5 måste vara inkluderade.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler