Bild
Detaljbild på gammalt klippbord
Länkstig

Filmisk gestaltning - projektkurs

Kurs
FGP001
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25002
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper och färdigheter att genomföra ett filmprojekt från idé till färdig film. I kursen berörs frågor kring idéutveckling, ekonomi, förproduktion, inspelning och post-produktion.

Om utbildningen

Under kursen utvecklar studenten sin förmåga att beskriva, bearbeta och kontextualisera sin egen och andras filmiska gestaltning i avsikt att genomföra ett filmprojekt. Filmprojektet görs med utgångspunkt i studentens egna tekniska och finansiella förutsättningar.

Skicka in obligatoriskt arbetsprov

För att ansöka till denna kurs är det obligatoriskt att skicka in arbetsprov. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom

Läs om vad ditt arbetsprov ska innehålla längre ner på denna sida.

Arbetsprov för ansökan till vårterminen 2022 skickas in mellan 15 september - 22 oktober 2021.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd kurs Filmisk gestaltning - baskurs, 15hp eller motsvarande kunskaper. 

Arbetsprov

1. Projektbeskrivning
En projektbeskrivning (på svenska) där du beskriver den projektidé som du vill arbeta med under kursens gång och varför du vill genomföra just den här idén. Tänk på att filmprojektet ska slutföras under kursens gång och med egna tekniska resurser, max 2500 tecken inkl. blanksteg.  

 2. En motiverande text (på svenska) om varför du vill gå den här kursen, max 1500 tecken inklusive blanksteg. 

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.