Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur

Kurs
VT2110
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12490

Kort om kursen

På denna kurs lär du dig att själv söka, sålla och bedöma kvalitet i forskningslitteraturen.

Om utbildningen

Vad finns det för evidens? Alltså: Vad är bästa tillgängliga kunskap i en viss fråga? På denna kurs lär du dig att själv söka, sålla och bedöma kvalitet i forskningslitteraturen. Du lär dig att skilja på olika forskningstraditioner, metoder och kunskapstyper och deras lämplighet för olika användningsområden. En viktig del av kursen består också i att förstå och kunna förklara evidensrörelsens utveckling och konsekvenser inom olika samhällssektorer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp.

Urval

Urvalet sker utifrån arbetslivserfarenhet. På grund av utbildningens tidsåtgång ges företräde till sökanden med en tydlig intentionsförklaring från arbetsgivare. I övrigt baseras urval på antingen A. utförlig redogörelse för tidigare erfarenhet, nuvarande eller framtida roll i arbete med evidens, kvalitetssäkring och utvärdering eller B. intyg från arbetsgivare som anger vilken roll den sökande har haft, nu har och i framtiden förväntas ha i arbete med förändring av verksamheten i enlighet med ny kunskap.

Mer information om antagningsprov och arbetslivserfarenhet