Länkstig

Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur

Kurs
VT2110
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-12496
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

På denna kurs lär du dig att själv söka, sålla och bedöma kvalitet i forskningslitteraturen..

Om utbildningen

Vad finns det för evidens? Alltså: Vad är bästa tillgängliga kunskap i en viss fråga? På denna kurs lär du dig att själv söka, sålla och bedöma kvalitet i forskningslitteraturen. Du lär dig att skilja på olika forskningstraditioner, metoder och kunskapstyper och deras lämplighet för olika användningsområden. En viktig del av kursen består också i att förstå och kunna förklara evidensrörelsens utveckling och konsekvenser inom olika samhällssektorer.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3 och Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp. Förtur ges till studenter som inkommit med antagningsprov senast 1 juni inför höstterminen och 15 november inför vårterminen.
Mer information om antagningsprov