Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder

Kurs
ET2101
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12761
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen ger dig som student fördjupad orientering i och kunskaper om etnografiskt fältarbete, kvalitativa intervjuer och självbiografiskt berättande. I kursmomenten ingår tillämpning och färdighetsträning, vilket omfattar planering och genomförande av etnografiska fältstudier. Särskild fördjupning ägnas analyser av teoretisk och metodiskt tolkningssammanhang. Du tränas i ett reflexivt betraktelsesätt, med betoning på skilda sociala och tidsmässiga kontexter samt förmåga att bedöma etiska aspekter av kvalitativa forskningsmetoder. Kursen är förberedande inför magister- och/eller masterexamen i etnologi. Kursen kan även ingå som valfri kurs inom ramen för magister- respektive masterexamen med annat huvudämne.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Fullgjorda kurser, motsvarande minst 180 hp inom valfritt huvudområde, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.