Bild
Länkstig

Design av IT för lärande

Kurs
TIA120
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Study pace
50%
Time
Blandad undervisningstid
Location
Ortsoberoende
Study form
Distans
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Application code
GU-18750

Om utbildningen

Få kunskaper för att designa och utveckla IT-stödda aktiviteter
för lärande och lär dig tillämpa och förstå design som metod i
utvecklingsarbete!


Du får förståelse för hur teknik och praktik samspelar och hur särskild
användning av specifik teknik får konsekvenser för hur vi lär, delar
kunskap, samt hur kunskap utvecklas över tid. Du får även förståelse för
hur design av IT har konsekvenser för möjligheter att lära, dela
kunskap och hantera kunskap. Du lär dig att utvärdera och kritiskt
granska IT-stöd för lärande och kunskapshantering.

I kursen studerar du designinriktade metoder och perspektiv för att
hantera utmaningar, och utveckling kopplade till IT för lärande och
utbildning. Du blir förtrogen med vanliga plattformar och applikationer
för lärande och för att utveckla IT-stöd för lärande. Du får också en
inblick i infrastrukturer och resurser i IT-miljön som exempelvis
digitala lärplattformar och personliga lärmiljöer.

Kursen ges av institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde krävs kandidatexamen eller motsvarande om 180 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.