Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Datatekniskt projekt

Kurs
DIT214
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ska ge studenten grundläggande och allmänna färdigheter i att driva respektive medverka i tekniska utvecklingsprojekt, vilket innebär att arbeta koordinerat i en projektgrupp för planering, genomförande och uppföljning, med stor vikt lagd på skriftlig kommunikation.

Kursen ska också ge studenten tekniska färdigheter i att konstruera, integrera och verifiera hård- och mjukvara för processorbaserade system.

Konstruktion och verifiering av ett mikrodatorsystem, inklusive
mikroprocessor och periferienheter, som tas fram för en viss
funktionalitet och viss prestanda. Metodik för projektarbete, inklusive
planering, drift och uppföljning. Skriftlig framställning i form av
dokumentation, protokoll och slutrapport.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst betyget Godkänd på kurserna Grundläggande datorteknik (DIT791 eller motsvarande) samt Programmering av inbyggda system (DIT152 eller motsvarande)