Länkstig

Avancerad strukturgeologi

Kurs
GVG465
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen behandlar och undersöker deformationen av jordens litosfär. Kursen syftar till att belysa avancerade teoretiska aspekter av bergsdeformationer. Förutom kvantitativa aspekter av stress och deformations analyser diskuteras det breda spektrumet av deformationskomplexiteter i kontraktions-, extensions- och stressregimer i olika skalor. Kursen bidrar till en fördjupad förståelse av de reologiska egenskaperna hos litosfären inklusive spröda och plastiska deformationsprocesser i mikroskalan. Kursen fokuserar även på deformationsbeteende i is.

Du kan läsa kursen inom masterprogrammet i geovetenskap eller som fristående kurs.

Läs mer om masterprogrammet i geovetenskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser om minst 120 hp inom huvudområdet geovetenskap. Dessutom krävs godkänt resultat på introduktionskurs i geovetenskap samt strukturgeologi kurs om minst 7,5 hp vardera.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen omfattar :

  • föreläsningar
  • obligatoriska övningar
  • laborationer
  • fältarbete
  • studentpresentationer.

Undervisningsspråk: engelska.

Lokaler

Du läser kursen i våra lokaler på Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5.

Läs mer om lokaler