Länkstig

Avancerad strukturgeologi

Kurs
GVG465
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11454
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Att ha kunskap om att geologiska material som is, jord, stenar och smältvatten deformeras när de utsätts för stress eller tryck; de spricker, viks, sträcks och/eller plattas ut. Dessa strukturer kan användas för att undersöka jordens historiska och geologiska utveckling. Den här kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området och att omsätta teori i praktik.

Kursen introducerar grundläggande isdeformationsprocesser, fältkartering och mätningar. I kursen ingår även fältarbete och regional exkursion.

Om utbildningen

Kursen syftar till att undersöka deformationen av jordens litosfär och belysa avancerade teoretiska aspekter av bergdeformation och är en fortsättning på kursen GVG280 Strukturgeologi.

Förutom de kvantitativa aspekterna av spännings- och töjningsanalyser täcks också det breda spektrumet av deformationskomplexiteter i kontraktionella, extensionella och strike-slip-regimer i olika skalor.

Kursen ger en fördjupad förståelse av litosfärens reologiska egenskaper, inklusive spröda och plastiska deformationsprocesser i mikroskala. Fokus ligger också på isens deformationsbeteende.

Kursen ingår i masterprogrammet i geovetenskap men kan även sökas som fristående kurs. 

Läs mer om masterprogrammet i geovetenskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser om minst 120 hp inom huvudområdet geovetenskap. Dessutom krävs godkänt resultat på introduktionskurs i geovetenskap samt strukturgeologi kurs om minst 7,5 hp vardera.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Om du studerar geovetenskap hos oss så kommer du ha goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Du kan välja att arbeta inom näringsliv, som konsult, projektledare eller inom offentlig förvaltning.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel med naturresurshantering, miljöfrågor och samhällsbyggnad och du har stora möjligheter att rikta in dig på just det du är intresserad av.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av:

  • föreläsningar
  • övningar
  • laborationer
  • fältarbete
  • studentpresentationer

Fältarbetet kan ske under vintern med kalla väderförhållanden, studenterna behöver därför lämpliga kläder. 

Undervisningsspråk: engelska

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Lokaler

Institutionen för geovetenskapers lokaler finns i centrala Göteborg på Campus Medicinareberget. Vi finns i byggnaden Natrium, som invigdes 2023 och har toppmoderna labb och lärosalar. I Natrium samlas studenter och forskare inom de naturvetenskapliga områdena biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Om du studerar geovetenskap vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan.

Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.