Länkstig

Antropologisk teori

Kurs
SA1222
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27222
Ansökan stängd

Kort om kursen

I kursen får du lära dig om hur socialantropologisk teori har utvecklats och formats över tid i relation till ämnets och samhällets förändring. Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen.

Om utbildningen

I den här kursen fokuserar vi på hur tidigare antropologer har tänkt och vilka frågor de har ställt om människor och samhällen. I kursen får du lära dig om hur antropologisk teori har utvecklats och formats över tid i relation till ämnets och samhällets förändring. Under kursen läser du om centrala figurer i ämnet och deras arbeten via deras personliga och intellektuella bana kommer vi att diskutera olika angreppssätt, skolor och perspektiv genom vilka antropologin har utforskat och tänkt kring kultur och samhälle under de senaste 150 åren. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp genomgångna kärnkurser, varav 15 hp godkänd kurs, inom socialantropologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen. Efter att ha läst socialantropologi har du kunskaper, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Med socialantropologi i din examen kan du till exempel arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Vi använder antropologiska studier och film för att träna förmågan att ställa relevanta frågor, samla material och analysera information. Då får stifta bekantskap med etnografisk metod, deltagande observation och fältarbeten för att visa på vad för slags kunskap vi kan nå genom dessa metoder. Du får också lära dig att behärska dessa arbetsmetoder genom att utföra egna fältarbeten. Du får även omfattande färdighetsträning i att läsa, skriva och förmedla texter.