Länkstig

Aktionsforskning och skolutveckling

Kurs
PDA104
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19252
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen behandlar aktionsforskning i pedagogisk verksamhet och vänder sig till alla professioner inom alla skolformer, till exempel lärare, förskollärare, skolledare, specialpedagoger och förstelärare i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Fokus i förändringsarbetet är den egna praktiken.

Om utbildningen

Kursen syftar till att deltagarna utvecklar kunskaper om och erfarenheter av hur man skapar, handleder, förankrar, dokumenterar och följer upp utvecklingsarbete. I förändringsarbetet är flera verktyg möjliga att använda, bland annat loggboksskrivande, observation, intervju och videoinspelning.

Forskningsfältet skolutveckling behandlas genom att aktionsforskning som skolutvecklingsmodell relateras till andra skolutvecklingsmodeller i Sverige. Övergripande berörs skolutveckling genom historisk tillbakablick och viss internationell utblick och mer specifikt studeras professionellt lärande genom erfarenhetslärande och kollegialt lärande.

Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Filosofie kandidatexamen med 180 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller Lärarexamen med minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Arbetsprov

Filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik,
pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller
motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan
efter särskild prövning ge behörighet om examensarbete varit inriktat
mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. Ansökan om särskild
prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens tillsammans
med examensarbetet ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges nästan helt på distans via inspelade föreläsningar, digitala seminarier och handledning via Göteborgs universitets digitala lärplattform. Vid ett tillfälle under terminen förväntas du delta på plats i Göteborg och i övrigt kan du följa utbildningen var du än är, med hjälp av din dator.