Länkstig

Aktionsforskning och skolutveckling

Kurs
PDA104
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19450
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen behandlar aktionsforskning i pedagogisk verksamhet och vänder sig till alla professioner inom alla skolformer, till exempel lärare, förskollärare, skolledare, specialpedagoger och förstelärare i förskola, grundskola och vuxenutbildning. Fokus i förändringsarbetet är den egna praktiken.

Om utbildningen

Kursen syftar till att deltagarna utvecklar kunskaper om och erfarenheter av hur man skapar, handleder, förankrar, dokumenterar och följer upp skolutveckling. I förändringsarbetet är flera verktyg möjliga att använda, bl.a. dagboksskrivande, observation, intervju och videoinspelning.

Forskningsfältet skolutveckling behandlas genom att aktionsforskning som skolutvecklingsmodell relateras till andra skolutvecklingsmodeller i Sverige. Övergripande berörs skolutveckling genom historisk tillbakablick och viss internationell utblick och mer specifikt studeras professionellt lärande genom erfarenhetslärande och kollegialt lärande.

Det finns möjlighet att läsa kursen delvis på distans via inspelade föreläsningar, digitala seminarier och handledning via Göteborgs universitets digitala lärplattform. Två till tre tillfällen under terminen förväntas du delta på plats i Göteborg och i övrigt kan du följa utbildningen var du än är, med hjälp av din dator.

Kursen ges även som inledande obligatorisk kurs inom Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning och som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbete varit inriktat mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. Ansökan om särskild prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens tillsammans med examensarbetet ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se.

Arbetsprov

Filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik,
pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller
motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan
efter särskild prövning ge behörighet om examensarbete varit inriktat
mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. Ansökan om särskild
prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens tillsammans
med examensarbetet ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.