Länkstig

Aktionsforskning och skolutveckling

Kurs
PDA104
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19450
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

Kursen behandlar aktionsforskning i pedagogisk verksamhet och vänder
sig till alla professioner inom alla skolformer, till exempel lärare,
förskollärare, skolledare, specialpedagoger och förstelärare i förskola,
grundskola och vuxenutbildning. Fokus i förändringsarbetet är den egna
praktiken. Kursen syftar till att deltagarna utvecklar kunskaper om och
erfarenheter av hur man skapar, handleder, förankrar, dokumenterar och
följer upp skolutveckling. I förändringsarbetet är flera verktyg möjliga
att använda, bl.a. dagboksskrivande, observation, intervju och
videoinspelning. Forskningsfältet skolutveckling behandlas genom att
aktionsforskning som skolutvecklingsmodell relateras till andra
skolutvecklingsmodeller i Sverige. Övergripande berörs skolutveckling
genom historisk tillbakablick och viss internationell utblick och mer
specifikt studeras professionellt lärande genom erfarenhetslärande och
kollegialt lärande.

Det finns möjlighet att läsa kursen delvis på distans via inspelade
föreläsningar, digitala seminarier och handledning via Göteborgs
universitets digitala lärplattform. Två till tre tillfällen under
terminen förväntas du delta på plats i Göteborg och i övrigt kan du
följa utbildningen var du än är, med hjälp av din dator.

Kursen ges även som inledande obligatorisk kurs inom Nordiskt
masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning och som
valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbete varit inriktat mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. Ansökan om särskild prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens tillsammans med examensarbetet ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se.

Arbetsprov

Filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik,
pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller
motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan
efter särskild prövning ge behörighet om examensarbete varit inriktat
mot utbildningsvetenskapliga frågeställningar. Ansökan om särskild
prövning görs genom att ifylld blankett om reell kompetens tillsammans
med examensarbetet ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.