Göteborgs universitet
Länkstig

Hållbara patientflöden på sjukhus - en multicenterstudie

Detta är en nordisk multicenterstudie avseende verktyg och processer som i framtiden kan underlätta utveckling av mera hållbara patientflöden; d v s flöden där man samtidigt tar hänsyn till effektivitet och arbetsmiljö i ett långsiktigt perspektiv.

Publikationer

Ett verktyg har nu utvecklats: ”Ergonomic Value Stream Mapping (ErgoVSM). Tool and User Guide”. Nordic Council of Ministers, ANP 2016:731, 36 pp., ISBN 978-92-893-4572-9 (PRINT), ISBN 978-92-893-4573-6 (PDF), 2016

Winkel J., Edwards K, Birgisdóttir Dröfn B, Gunnarsdóttir S. Facilitating and inhibiting factors in change processes based on the lean tool ‘value stream mapping’: an exploratory case study at hospital wards. International Journal of Human Factors and Ergonomics. Int. J. Human Factors and Ergonomics, Vol. 3, Nos. 3/4, 2015, 291-302

Dessutom ett flertal abstracts och presentationer på internationella vetenskapliga möten.