Länkstig

Suzanne Hedberg - lmproving Procedure Selection and Surgical Technique in Bariatric Surgery

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet kirurgi

Disputation

Bra att veta
The dissertation will be held in English and can also be followed via zoom, see link below

Disputationen kommer även att ske via länk: https://gu-se.zoom.us/j/66555534961?pwd=SDZDUVMrcXR1NER0TVBiWlRzbHhPUT09 
Passcode: 884893

Huvudhandledare: Torsten Olbers
Bihandledare: Anders Thorell och My Engström
Opponent: Michel Suter, University of Lausanne, Lausanne, Schweiz
Betygsnämnd: Cecilia Engström, Mikael Ekelund och Marcus Langenskiöld