Länkstig

Mats Synnergren

Anknuten till forskning

Avd för pediatrik

Om Mats Synnergren

Överläkare i Barnhjärtkirurgi, Barnhjärtcentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetschef Barnhjärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Disputerad 2006 Göteborgs Universitet