Länkstig

Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
8 656 000
Projekttid
2015 - 2021
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet studerar styrningen av handläggaren inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med särskilt fokus på granskningskulturen och vad den gör med organisationen och med individen i organisationen. Hur påverkas handläggarnas arbete och upplevelser av de aktuella styrformerna? Analysen kombinerar en rad datatyper: intervjuer med personer i ledningsposition på alla nivåer i de två verken, intervjuer med enskilda handläggare på ett flertal lokalkontor, policy- och organisationsdokument samt etnografiska observationer på lokalkontor där handläggarna följs i det vardagliga arbetet (utom vid direkta klientmöten). Projektet jämför också de två organisationerna för att se hur granskningskulturen kan ta olika form och uttryck i olika välfärdsorganisationer.

Forskare

 

Kerstin Jacobsson (projektledare), professor i sociologi, Göteborgs universitet

Christina Garsten, professor i socialantropologi, Stockholms universitet

Håkan Johansson, professor i socialt arbete, Lunds universitet 

Katarina Hollertz, fil dr i socialt arbete, Göteborgs universitet

Ida Seing, fil dr, samhälle och hälsa, Linköpings universitet

Ylva Wallinder, fil dr i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU