Länkstig

Bostadsfrågan, social mobilisering och styrningen av staden i Öst- och Centraleuropa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 932 848
Projekttid
2016 - pågående
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet syftar till att kritiskt undersöka skärningspunkten mellan stadsstyrning, bostadspolitik och protester i bostadsfrågan i Budapest, Bukarest och Vilnius,
Forskningsfrågorna är: 1) Hur hanterar och styr kommuner och lokala myndigheter utmaningarna kring bostäder? 2) Vilka sociala konflikter och protester uppstår i bostadsfrågan och hur relaterar de till den förda stadspolitiken och styrningen? 3) Vilken roll spelar klassöverskridande medborgarmobiliseringar i lokala bostadsfrågor? Analysen möjliggör en jämförelse av relationen mellan stadsstyrning och konfliktmönster i de tre städerna. Data är statistik, policydokument, intervjuer, observationer vid protester, web -och kampanjmaterial.