Bild
Toxa2x2, ImagePixel
Länkstig

Anette Gente Lidholm - Kontaktallergin mot aluminium i vacciner avtar med tiden

Publicerad

Anette Gente Lidholm disputerade 2 december på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet dermatologi och venereologi

Titel på avhandlingen: Vaccine-induced aluminium allergy and long-lasting subcutaneous itching nodules

Bild
Anette Gente Lidholm
Anette Gente Lidholm, vårdenhetsöverläkare på hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Foto:Henrik Lidholm

Länk direkt till avhandlingen

Kontaktallergin mot aluminium i vacciner avtar med tiden

Mellan åren 1986-1999 genomfördes en stor studie i Göteborgsområdet med ett nytt kikhostevaccin. Oväntat upptäckte man att cirka 1 procent av barnen som deltog i studien fick biverkningar i form av kliande kulor i huden där de fått sin vaccination, totalt ingick cirka 76 000 barn i Kikhostestudien. Klådan var intensiv och barnen kliade sig periodvis blodiga, både dag och natt. Det visade sig när man lapptestade barnen att de drabbats av kontaktallergi mot aluminium som ingick som ett hjälpämne* (adjuvans) i vaccinet, ett mycket vanligt hjälpämne.

Bild

– Klådan började besvära barnen först några månader efter att de fått vaccinet och visade sig vara långdragen och svårbehandlad. Eftersom biverkan av aluminium i vaccin tidigare var så gott som okänd, dröjde det innan man förstod sambandet mellan den kliande kulan och vaccinet, säger Anette Gente Lidholm, vårdenhetsöverläkare på hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Några av barnen genomgick därför initialt oroväckande utredningar eftersom man först misstänkte att det rörde sig om tumörer. Många föräldrar anklagade sig själva för att deras barn deltagit i studien och bekymrade sig självklart också över framtida aluminiuminnehållande vaccinationer och vad det skulle innebära.

– Det min forskargrupp och jag har gjort är att vi under cirka 20 års tid följt alla barnen som fick kliande kulor av vaccinet i Kikhostestudien, och studerat prognosen av aluminiumallergi och kliande vaccinationsgranulom*. Vi har också studerat hur det har gått när man har vaccinerat sig med andra aluminiuminnehållande vacciner.

Bild
Teckning av Elin 5 år som fick tre sprutor av vaccinet i Kikhostestudien i vänster överarm vid 1-2 års ålder

Att rapportera, studera och följa upp vaccinationsbiverkningar över lång tid är viktigt

Forskningsresultat visar att kliande vaccinationsgranulom, så kallade noduli, ger långdragna besvär i form av periodvis svår klåda och lokala hudförändringar som sitter i under flera år, men att de minskar efter hand och så gott som alltid upphör helt.

- Vi har också sett att kontaktallergin mot aluminium avtar med tiden, och hos många kan allergin inte längre påvisas vid lapptest 15–20 år senare.

För de som drabbats är det viktigt att veta hur prognosen är och hur man ska förhålla sig till vaccination med andra aluminiuminnehållande vacciner.

- Vi har sett att det går bra att vaccinera sig med aluminiuminnehållande vacciner när den ursprungliga kliande kulan har försvunnit. Vid förnyad vaccination fann vi att det var sällsynt med återkommande besvär. Vi kunde också se att de som fick nya besvär fick symtom som inte var lika långvariga som tidigare.

Bild
Foto på en av studiedeltagarna som fått aluminiumkontaktallergi efter vaccination i Kikhostestudien
Foto på en av studiedeltagarna som fått aluminiumkontaktallergi efter vaccination i Kikhostestudien** Foto Anette Gente Lidholm

Vaccin är ett betydelsefullt verktyg för att förebygga allvarlig sjukdom

Hon tycker det är oerhört viktigt att man noggrant rapporterar, studerar och följer upp vaccinationsbiverkningar på ett transparant sätt för att öka kunskapen och bibehålla förtroendet för vaccinationer. Särskilt i dessa tider när det skrivs mycket negativt om vacciner i sociala media och då det hos en del finns en viss tveksamhet till att vaccinera sig på grund av just biverkningarna.

– Därför är det viktigt att betona att vaccin är en av de mest betydelsefulla verktyg vi har för att förebygga allvarlig sjukdom och att vacciner har förhindrat miljontals dödsfall hos både barn och vuxna i världen. Samtliga i vår forskargrupp anser att vaccination är oerhört viktigt för folkhälsan, men att biverkningar kan förekomma.

Eftersom kontaktallergi generellt sett anses vara livslångt blev hon och övriga i projektet förvånade när det visade sig att aluminiumallergin verkade avta med tiden och inte längre kunde påvisas hos cirka 77 procent av barnen vid upprepad testning.

– Det har varit väldigt roligt och intressant att följa alla barnen som nu är vuxna. Liknande studier på vaccinationsgranulom och kontaktallergi mot aluminium har inte gjorts tidigare.

I avhandlingen finns många fina barnteckningar och texter. Dom har gjorts av de drabbade barnen i Kikhostestudien i samband med uppföljningarna, då de även erbjöds möjligheten att beskriva sina symtom med teckningar eller texter. Annette har också dedikerat sin avhandling till de drabbade barnen och deras föräldrar.

MER FAKTA

* Hjälpämnet aluminium - används i vacciner sedan 1920-talet för att förstärka immunsvaret mot sjukdomen man vaccineras mot. Alla vacciner mot till exempel; difteri, stelkramp och kikhosta innehåller en liten mängd aluminiumsalt som hjälpämne (adjuvans) för att öka den immunstimulerande effekten. Även vacciner mot hepatit A och B, humant papillomvirus, fästingburen encefalit och en del pneumokock- och meningokockvacciner innehåller aluminiumadjuvans. Globalt ges numer minst 400 miljoner doser av aluminiuminnehållande vaccin till över 100 miljoner barn.

Granulom – små kliande kulor/korn (noduli), i detta fall under huden

** Tillägg bildtext: Allergin påvisas med hjälp av ett lapptest med olika aluminiumföreningar som appliceras på ryggen med specialplåster i 48 timmar. Efter ytterligare cirka ett dygn läser man av testet. Vid positivt lapptest ses eksem på platsen där aluminium varit i kontakt med huden som här på bilden.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Annica Inerot
Biträdande handledare: Birger Trollfors

Opponent:  Cecilia Svedman, Lunds universitet, Lund

Betygsnämnd:  Tove Hallböök, Sirkku Peltonen och Oliver Seifert