Bild
Universitetslektor Carl-Johan Skogh och ett cirkulärt odlingssystem.
Länkstig

Vill få till kunskapsöverföring på havskonferensen

Tre frågor till Carl-Johan Skogh, universitetslektor vid HDK-Valand men också knuten till Nationellt centrum för vattenbruksforskning (Swemarc), som är med och arrangerar ett sidoevent under FN:s havskonferens i Lissabon. Med i Lissabon är också Chiara Fasoli, masterstudent på det Nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser (Mar-bio).


Vad ska du och masterstudenten Chiara göra på FN:s havskonferens?

Vi är med på sidoeventet "The Ocean Literate Society - Youth Engagement and Intergenerational Collaboration" för att presentera vårt projekt "Smart Mat från hAv till Kök" (Smak). Inom projektet kommer vi bygga ett cirkulärt system för odling av fisk och grönt (akvaponik) tillsammans med en åttonde klass på Fridaskolan i Göteborg. Projektet är en del av Swemarc och blir en kunskapsbrygga mellan forskning, elever och skolans personal. Men vi ska även erbjuda konferensens deltagare att göra sitt eget algsalt med odlad sockertång från Sverige.

Vad hoppas du att deltagarna får med sig från sidoeventet?

Vi hoppas på många av konferensens unga deltagare för att få till den kunskapsöverföring som vi är i behov av och att alla känner sig hörda. Förhoppningsvis inspirerar vi varandra till ett bättre arbete. Och med biståndsminister Matilda Ernkrans på besök kan deltagarna få en direkt möjlighet att påverka politiken. Sen vill vi också att så många som möjligt går därifrån med en påse algsalt i handen för sommarens matlagning.

Varför behövs FN:s havskonferens och varför är det viktigt för dig att delta?

Det är en fråga som kanske ska vändas på, varför ska FN inte ha en havskonferens och varför ska vi inte delta? Det krävs en enorm insats för att vända vårt beteende mot ett mer hållbart samhälle. Havet är något som berör alla på en global skala och är en nödvändig ingrediens i en hållbar framtid. Genom att delta i konferensen kan vi vara med och påverka, samtidigt som vi lär oss hur vi på ett hållbart sätt både kan bevara haven och använda det som en resurs.

 

Mer information

FN:s havskonferens hålls i Lissabon 27 juni - 1 juli, 2022, med Portugal och Kenya som värdar. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Deltar gör ministrar, akademiska institutioner, organisationer, privata sektorn och initiativ från det civila samhället från 193 länder.

Centrum för hav och samhälle, där Swemarc ingår, arrangerar två sidoevent tillsammans med bland andra Havsmiljöinstitutet under konferensen:

The Ocean Literate Society - Youth Engagement and Intergenerational Collaboration

The Invisible Global Crisis: Exceeding the Limits of the Pollution Planetary Boundary