Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

SMART - Smart Mat från hAv till Kök

Kommunikationsprojektet SMAK har som mål att kommunicera och integrera resultaten av SWEMARC:s forskning i allmänhetens vardag för att skapa en ökad förståelse för det hållbara vattenbrukets nödvändighet i en framtida hållbar produktion av näringsriktig mat.

Våra visioner med projektet SMAK är att:

  • Utbilda ambassadörer inom offentliga och kommersiella måltider för att genom dem nå ut till ”hela” allmänheten och därigenom även påverka matvalen i den privata måltiden
  • Påverka hela vårt konsumtionsmönster så att ökningen i konsumtion av rött kött vi ser idag avtar och att vi istället får en ökning av sjömatskonsumtionen
  • Produkter från hållbart vattenbruk uppfattas som såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt hållbara av allmänheten åstadkomma ett paradigmskifte i tänkandet kring de areella näringarna så att även vattenmiljön uppfattas som en resurs som bör brukas och inte bara användas för ”jakt” – dvs. vildfiske