Bild
En undervattensäng med ålgräs.
Ålgräs är det vanligaste sjögräset i svenska vatten. I grunda kustområden bildar gräset ängar med många viktiga funktioner; från livsmiljö åt fiskar och andra marina djur, till att stabilisera bottnarna så att de inte sköljs bort av vågor och strömmar.
Foto: Maru Bernal
Länkstig

Vackra och viktiga – sjögräsen får en egen FN-dag

Publicerad

Gröna ängar med sjögräs är inte bara vackra, de har också stor betydelse för kusternas ekosystem. För att uppmärksamma detta har FN utsett den 1 mars till internationella sjögräsdagen, "World Seagrass Day". Marlene Jahnke forskar om Sveriges vanligaste sjögräs – ålgräs – vid Institutionen för marina vetenskaper.

Bild
Marlene Jahnke i dykardräkt.
Marlene Jahnke.
Foto: Per Moksnes

Varför är sjögräs viktiga?

– Sjögräs har en mycket viktig roll i havets ekosystem. De bildar undervattensängar som utgör livsmiljöer för fiskar och många andra marina arter, och de förbättrar vattenkvaliteten på olika sätt: De producerar syre, de binder fast koldioxid och gödande näringsämnen och de stabiliserar bottnarna så att vattnet inte blir grumligt.

På vilket sätt är sjögräsen hotade?

– Tyvärr minskar sjögräsängarna, och de förutspås minska ännu mer, främst på grund av många mänskliga aktiviteter. Det handlar om till exempel överfiske, bryggbyggen och annan exploatering i våra kustområden.

Vad kan vi göra för att bevara sjögräsen?

– Det är viktigt att vi uppmärksammar människor om sjögräsängarnas betydelse. Vi behöver också mycket mer forskning för att förstå hur vi kan skydda och bevara dem bättre.

Hur kan din forskning hjälpa till?

– Min forskargrupp kartlägger den genetiska variationen i olika ålgräsängar, och undersöker hur ängarna hänger samman genetiskt. Resultaten kan användas för att identifiera ängar som är särskilt värdefulla och viktiga att bevara. Men också för att hitta lämpliga ängar som kan bidra med plantor eller skott när vi vill restaurera och återskapa ängar som har blivit förstörda. Forskningen bidrar också till en bättre miljöövervakningen av ålgräs.

Intervju: Susanne Liljenström

Fakta sjögräs

Sjögräs är fröväxter som lever i havet. De fäster med rötter i mjuka bottnar och bildar täta ängar i grunda och kustnära havsområden. Ängarna är viktiga och produktiva livsmiljöer för många arter av växter och djur – även fåglar – och fungerar bland annat som uppväxtområden för fisk. Sjögräs finns i alla jordens hav. Sveriges vanligaste sjögräs heter ålgräs. Arten finns längs kusterna i Västerhavet och i Östersjön upp till Stockholms skärgård.