Bild
Forskare undersöker havet
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Universitetet spelar nyckelroll för havets framtid

Publicerad

Våra hav står inför stora utmaningar. För att vända på utvecklingen har FN utsett 2021-2030 till årtiondet för havsforskning för hållbar utveckling.
– Som samhällets främsta kunskapsproducent spelar universitetet en nyckelroll i arbetet att öka kunskapen om havet, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Hur våra världshav mår är helt avgörande för framtiden. Det gäller allt ifrån klimat och biologisk mångfald till vår globala livsmedelsförsörjning. Samtidigt duggar larmrapporterna tätt om människans negativa påverkan på havsmiljön.

FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling är ett försök att vända trenden. Syftet är att förbättra forskningen och utöka skyddet av våra hav, men också att öka medvetenheten om havet, på alla nivåer i samhället.

Bild
Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet
Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet
Foto: Johan Wingborg

– Forskarna har länge uppmärksammat omvärlden på tillståndet i havet men kunskapen behöver få större genomslag i samhället och i de viktiga beslut som fattas om vår framtid, säger Eva Wiberg.

Fyra viktiga områden

Tillsammans med bland andra kronprinsessan Victoria, miljöminister Per Bolund och forskningsminister Matilda Ernkrans, medverkar Eva Wiberg på ett digitalt seminarium på Världshavsdagen den 8 juni, som också är avstampet för Sveriges arbete inom FN:s årtionde.

Sverige har nyligen formulerat fyra huvudsakliga områden där vi bäst kan bidra och Eva Wiberg konstaterar att Göteborgs universitet bedriver framgångsrik verksamhet inom samtliga dessa områden:

  • ekosystembaserad förvaltning
  • innovation och digitalisering
  • data och modellering
  • havsmedvetenhet

Breda samarbeten för havet

Eva Wiberg nämner den uppmärksammade arbetet med att skydda och restaurera ålgräsängar och den nystartade samarbetet Centrum för blå mat, som ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

När det kommer till att öka kunskapen om havet, så kallad havsmedvetenhet, lyfter hon gärna fram projektet Ocean Blues, där forskare möter gymnasieelever för att diskutera hoten mot havsmiljön och hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid.

– Vi har forskningen, utbildningen och en infrastruktur i världsklass. Vi har också en rad välutvecklade samarbeten som krävs för att uppnå hållbarhetsmålen. Vi står redo och kommer att göra allt för att intensifiera våra ansträngningar tillsammans med resten av världen de närmaste tio åren, säger Eva Wiberg.

Text: Per Adolfsson